Članak dr. sc. Mirjane Adamović „Kulturna participacija stanovnika novih stambenih prostora u zagrebačkoj mreži naselja“ objavljen je u časopisu Sociologija i prostor 55(2).

Koristeći Bourdieuov teorijski okvir, rad nastoji istražiti strukturu kulturne participacije i njenu povezanost sa socijalnim obilježjima (obrazovanje, zanimanje, radni status, spol i dr.) ispitanika koji stanuju u novim stambenim naseljima i lokacijama u Zagrebu i susjednim gradovima (Samoboru, Velikoj Gorici i Zaprešiću). Anketno istraživanje provedeno je 2014. godine na ciljanom uzorku od 308 ispitanika. Faktorskom analizom identificirana su četiri obrasca kulturne participacije: „participacija u visokoj kulturi“, „čitanje i konzumacija kulturnih programa“, „aktivno bavljenje umjetničkim i primijenjenim aktivnostima“ i obrazac „auditivna kultura“. Ovo istraživanje potvrđuje važnost socioekonomskog statusa za potrošnju visoke kulture te važnost roda u objašnjenju pojedinih oblika kulturne participacije.

Članak je dostupan u IDIZ-ovom Repozitoriju: http://idiprints.knjiznica.idi.hr/772/.