Članak „Karakteristike istraživanja u obrazovnim znanostima europskih post-socijalističkih zemalja u razdoblju 1996-2013: sadržajne analize radova.“, čije su autorice prof. dr. sc. Dejana Bouillet i prof. dr. sc. Maja Jokić, objavljen je u časopisu European Educational Research Journal br. 1474-9041.

U europskim post-socijalističkim zemljama ili poznatijim kao zemlje srednje i istočne Europe (CEE), bez obzira na njihove različitosti i specifičnosti, zajedničko socijalističko i post-socijalističko nasljeđe u polju obrazovnih znanosti još uvijek je prepoznatljivo. Cilj ovog rada je da istraži znanstvenu aktivnost u polju obrazovnih znanosti u 15 CEE zemalja: 11 zemalja članica Europske unije i četiri zemlje bivše Jugoslavije, u razdoblju od 1996. do 2013. Svrha ovog rada je da se utvrde specifičnosti i dinamika istraživanja pojedinih tema, kao i razvoj metodoloških pristupa u istraživanjima obrazovnih znanosti. Uzorak za istraživanje sastojao se od sažetaka 2.395 radova autora iz najmanje jedne od CEE zemalja, objavljenih u 265 časopisa indeksiranih u Scopus bazi podataka u razdoblju 1996-2013. Metodom sadržajne analize sažetci su grupirani u posebno kreirane kategorije ovisno o sadržaju i korištenim istraživačkim metodama u radovima. Za usporedbu i utvrđivanje sličnosti i razlika uzorak je podijeljen na radove objavljene u nacionalnim ili CEE časopisima i međunarodnim odnosno non-CEE časopisima. Rezultati χ2 kvadrat testa pokazuju da se istraživanja u obrazovnim znanostima 15 europskih post-socijalističkih zemalja postupno mijenjaju u smislu kvantitete, sadržaja i korištenih metoda, odnosno postaju otvorenija i raznovrsnija, što je vidljivo i u radovima objavljenim u nacionalnim, kao i radovima objavljenim u međunarodnim časopisima.

Članak je dostupan na poveznici: http://idiprints.knjiznica.idi.hr/832/.