Upute za suradnike

SOCIOLOGIJA I PROSTOR – tromjesečnik za istraživanja prostornog i sociokulturnog razvoja objavljuje znanstvene i stručne radove iz sociologije i srodnih znanstvenih područja koja proučavaju selo, grad, prostor, te ostale društvene teme. Primaju se samo neobjavljeni radovi, a u časopisu se objavljuju na hrvatskom i engleskom jeziku. Svi radovi prolaze kroz anonimni recenzentski postupak.

Članci – uključujući bilješke, literaturu, tablice, grafičke prikaze i sažetak, ne smiju prelaziti 27 kartica teksta (1.800 znakova s bjelinama jedna je kartica teksta). Članku se prilažu sažeci na hrvatskom i engleskom jeziku, opsega do 250 riječi, a iza sažetka navodi se popis najvažnijih ključnih riječi (do 8 riječi), odnosno ključnih pojmova kojima se u rukopisu označavaju spominjani teorijski pristupi, metodologija, iskustveni rezultati ili pravac promišljanja.

Recenzije i prikazi ne smiju prelaziti 8 kartica teksta. Knjige i časopisi koji se prikazuju ne smiju biti stariji od tri godine. U prikazu se, osim imena i prezimena autora čije se djelo prikazuje te naslova djela, navodi naziv izdavača, mjesto izdavanja, godina izdavanja i broj stranica. Na kraju samoga prikaza autor prikaza stavlja svoj potpis punim imenom i prezimenom.

Radovi se šalju na e-mail: ankica@idi.hr ili sip@idi.hr.

Na prvoj stranici rada navodi se ime i prezime autora, naziv i adresa ustanove u kojoj je autor zaposlen, e-mail adresa i naslov rada.

Numeracija stranica označava se u donjem desnom kutu na svakoj stranici (uključujući i stranice s bibliografijom). Bilješke (fusnote) dolaze na podnožju stranice gdje se nalazi brojčana oznaka fusnote.

Svaka tablica i slika moraju biti numerirane i imati naslov ili ukoliko su uzete iz drugog izvora onda taj izvor mora biti naveden. Tablice moraju biti crno-bijele i izrađene u programima MS Office-a standardiziranom tabulacijom.

Izbjegava se pisanje u kurzivu osim ukoliko želite određeni pojam naglasiti u kontrastu prema ostalim pojmovima u tekstu. Pojedinačne riječi ili fraze koje se koriste iz stranih jezika – ukoliko nisu citati – pišu se u kurzivu. Naslovi filmova, glazbenih djela ili likovnih djela navode se kurzivom (Let iznad kukavičjeg gnijezda, Trubadur, Da Vincijeva Mona Lisa)

Datumi se navode u sljedećoj formi: 7. prosinca 1981. Brojevi kojima započinje rečenica i aproksimativni brojevi izražavaju se riječima – tisuću, milijun, stotina i sl. Brojevi od 10,000 prema više koriste interpunkcijsku oznaku zareza npr.: 105,278. Ukoliko ima više od 6 znamenaka, koristi se isto oznaka zareza i to odvajajući po tri znamenke brojeći s desne strane broja npr. 8,753,875,000.

Citirati se može izravno – koristeći navodnike, i neizravno – prepričavanjem. Citat koji se izravno prenosi iz teksta drugog autora stavlja se u navodne znakove. Ako se izravno citira veći dio teksta, a jedan se dio želi ispustiti, ispušteni dio označava se znakom […]. Radovi u bibliografskom popisu navode se abecednim redom. Ukoliko se navodi više radova istog autora, koji imaju istu godinu izdanja, treba ih razlikovati slovima (a, b, c itd.) iza godine izdanja.

UPUTE SURADNICIMA I PRIMJERI CITIRANJA

Molimo suradnike časopisa da se pridržavaju ovih pravila i da poštuju i slijede norme hrvatskoga standardnog jezika. Uredništvo časopisa ima slobodu ne prihvaćati tekstove autora ukoliko se ne pridržavaju ovih naputaka.

Za sva ostala pitanja autori se mogu javiti uredništvu koje će u najkraćem mogućem roku pronaći rješenje.

Uredništvo

Sociologija i prostor

Glavna i odgovorna urednica:
Ankica Marinović
ankica@idi.hr

Izvršna urednica:
Lana Peternel
lanapeternel@idi.hr

Tajnik:
Stjepan Tribuson
stjepan@idi.hr

Uredništvo:
Marko Kovačić (Zagreb, Hrvatska)
Tana Morić (Zagreb, Hrvatska)
Iva Odak (Zagreb, Hrvatska)
Anđelina Svirčić Gotovac (Zagreb, Hrvatska)
Adrijana Šuljok (Zagreb, Hrvatska)
Nikola Petrović (Zagreb, Hrvatska)
Stjepan Tribuson (Zagreb, Hrvatska)

Savjet časopisa:
Ognjen Čaldarović (Zagreb, Hrvatska)
Sven Hemlin (Göteborg, Švedska)
Marjan Hočevar (Ljubljana, Slovenija)
Denis Janz (New Orleans, SAD)
Vjeran Katunarić (Zagreb, Hrvatska)
Inga Tomić-Koludrović (Zadar, Hrvatska)
Boštjan Kerbler (Ljubljana, Slovenija)
Andrew Kirby (Arizona, SAD)
Gottfried Küenzlen (München, Njemačka)
Marek Mikuš (Halle, Njemačka)
Maria de Nazaré Oliveira Roca (Lisabon, Portugal)
Ksenija Petovar (Beograd, Srbija)

Pretplata

Godišnja pretplata za Hrvatsku za pojedince iznosi 180 kn, a za ustanove i tvrtke 250 kn (cijena jednog primjerka 80 kn).

Godišnja pretplata za inozemstvo 25.00 eura, ustanove i tvrtke 35.00 eura (cijena jednog primjerka 12.00 eura).

Pretplate i uplatu slati na adresu:

Institut za društvena istraživanja u Zagrebu
Amruševa 11/II
10000 Zagreb
Hrvatska

Matični broj: 3205118
OIB: 11986338639

Žiro račun kod Zagrebačke banke, Zagreb, broj 2360000-1101349645 s naznakom: za časopis SOCIOLOGIJA I PROSTOR.
Naknada za zračni prijevoz posebno se naplaćuje.