Časopis Sociologija i prostor

sip_220

Vol. 59 No. 1 (220)

.

Saša Puzić: Kultura, habitus, identitet: rasprava o pretpostavkama politike priznavanja

Josip Ježovita, Erik Brezovec, Lucija Mihaljević: Mogućnosti primjene tehnologije GPS-a u sociološkim istraživanjima

Nediljko Ralica, Ante Blaće: Prilog proučavanju razvoja i značenja ruralnog turizma u Općini Šestanovac

Toni Popović: Utjecaj zagušenosti prometom na kvalitetu života stanovništva Omiša

Filip Škiljan, Barbara Riman: Identitet Slovenaca u Zagrebu

Danijel Vojak: Nikola Rašić, Danijela Lucić, Branka Galić i Nenad Karajić: Uključivanje Roma u hrvatsko društvo: identitet, socijalna distanca i iskustvo diskriminacije

sip_219

Vol. 59 No. 219

.

Ankica Marinović, Lana Peternel: Svi smo se zarazili

Saša Božić: Lanci interakcijskih rituala i održivost zatvaranja, karantena, „socijalnog distanciranja“ i izolacije za vrijeme pandemije COVID-19

Pavle Milenković, Alpar Lošonc: Autofagija kapitalizma. Pandemijska kriza između prirode i društva

Vladimir Ajzenhamer, Vanja Rokvić: Kada publika postane sekuritizujući akter: Promena bezbednosne paradigme u vreme pandemije COVID-19

Marta Zorko, Josip Lučev: Geografski uzorci i geoekonomsko promišljanje pandemijskih posljedica: stare geopolitičke “igre” globalnog post-COVID poretka

Dragan Bagić, Adrijana Šuljok: „Stavi masku i odmakni se“ – istraživanje determinanti protektivnog ponašanja od bolesti COVID-19 u Hrvatskoj

Teo Matković, Marko Lucić: Svi u istom čamcu? Razlike u iskustvu zaposlenosti i rizicima tijekom prvog vala pandemije COVID-19 u Hrvatskoj

Branko Ančić, Dražen Cepić: Tko su antimaskeri u Hrvatskoj? Prilog istraživanju antimaskerske reakcije tijekom pandemije bolesti COVID-19 u Hrvatskoj

Jaka Primorac: Izgubljeni prihodi i pronađena solidarnost: utjecaj prvog vala pandemije bolesti COVID-19 na kulturni sektor u jugoistočnoj Europi

Marija Brajdić Vuković, Karin Doolan: Očaj i sreća u doba nesreće: raznolikost ženskih doživljaja karantene za vrijeme COVID-19 pandemije

Dan Podjed: Obnavljanje etnografije u doba krize COVID-19

Franka Zlatić: Liminalni identiteti i transnacionalni prostori u doba pandemije bolesti COVID-19

Željko Heimer: Epidemijska veksilologija – uporaba zastava u kontroli i prevenciji širenja zaraznih bolesti

sip_218

Vol. 58 No. 3 (218)

.

Ankica Marinović, Lana Peternel: Poziv na natječaj za najbolji studentski rad časopisa Sociologija i prostor

Hajrudin Hromadžić: Svakodnevni život: sučelje mikro, mezo i makroteorija

Zdenko Braičić: Identifikacija lokalnih ekonomskih djelatnosti u Hrvatskoj primjenom Ginijeva koeficijenta

Željka Tonković, Hrvoje Pašalić: Nezavisna kulturna scena kao akter promjena u urbanom prostoru: primjer Zadra

Marko Mrakovčić, Margareta Gregurović: Neprijatelj pred vratima? Ili kako studenti prava iz četiriju najvećih hrvatskih gradova doživljavaju azilante i migrante s Bliskog istoka

Aleksandra Krajnović: Astroturizam – u traganju za novim prostorima i imaginacijom u turizmu

Sara Ursić, Rašeljka Krnić, Roko Mišetić: Kulturno planiranje i participacija kao strategija za revitalizaciju turističkostambenog naselja: Studija slučaja Červar Porata

Anita Bušljeta Tonković: Analiza uloge gorskog spašavatelja kroz koncept društva rizika: studija slučaja HGSS Stanice Gospić

Danijel Baturina, Marijana Majdak, Gordana Berc: Perspektiva NEET populacije u urbanoj aglomeraciji Zagreb prema percepciji stručnjaka i mladih u NEET statusu – kako im pomoći?

Toni Popović: Ivan Šimunović: Prostorne čarolije

sip_217

Vol. 58 No. 2 (217)

.

Marija Bartulović, Barbara Kušević: Uprostorivanje seksualne i rodne različitosti u odgojno-obrazovnim ustanovama

Dragutin Babić: Nijemci u Slavoniji: od suživota preko stigme do reafirmacije nacionalnog identiteta

Vladimir Stojanović, Bogdan Janjušević, Lazar Lazić: Uticaj klimatskih promena na kulturno nasleđe

Karlo Mak, Martina Jakovčić: Geografija nemjesta: analiza Arena Centra u Zagrebu (mikrorazina)

Ivanka Buzov: Hélène Hagège: Education for Responsibility

Velimir Karabuva: Šime Pilić: Osječke sociološke teme

sip_216

Vol. 58 No. 1 (216)

.

Ankica Marinović, Lana Petrnel: Poziv za tematski broj časopisa Sociologija i prostor

Anđelina Svirčić Gotovac, Jelena Zlatar Gamberožić: Obrana javnih prostora u zagrebačkim slučajevima „Čuvamo naš park“ i „Vratite magnoliju“

Gojko Bežovan, Josip Pandžić: Kvaliteta stanovanja u programu javnog najamnog stanovanja: primjer Novog Jelkovca

Filip Škiljan, Barbara Riman: Hrvatsko-slovenski odnosi na istočnom Žumberku

Adrijana Šuljok: Znanstvena pismenost i stavovi prema znanosti u Hrvatskoj

Ankica Marinović: Dragan Todorović (urednik) – Biti sociolog. Spomenica Dragoljuba B. Đorđevića

Tea Gutović: Dražen Šimleša (urednik) – Social Entrepreneurship in South East Europe: Three Countries Analyses

Ankica Marinović, Dinka Marinović Jerolimov: In memoriam Štefici Bahtijarević (1936. – 2018.)

sip_215

Vol. 57 No. 3 (215)

.

Mislav Omazić, Lana Slavuj Borčić: Analiza odabranih pokazatelja kvalitete života u Gradskoj četvrti Stenjevec, Zagreb

Jasna Cizler, Stefano Soriani: Uloga ‘bottom-up’ inicijativa u razvoju priobalja u Veneciji, u Italiji – Studija slučaja: Venecijanski Arsenal

Jelena Lončar, Ivan Sviben: Suvremena obilježja funkcionalno-prostorne strukture Grada Krapine

Toni Popović: Đeni Macan, Renata Relja, Darko Hren – The Street as a Stage: Ethnography of Street Performance

Tijana Trako Poljak: Ivan Cifrić, autor priredio Jakša Primorac – Selo u sjećanju: Petrijevci

Robert Leljak: Karl-Markus Gauss / Europa – neotkriveni kontinent Sedam putovanja s fotografijama Kurta Kaindla

sip_214

Vol. 57 No. 2 (214)

.

Tanja Broz, Sandra Švaljek: Mikrokozmos zadružnog gospodarstva: gdje i kako posluju hrvatske zadruge?

Mateo Žanić: Postmodernizam i grad. Od estetizacije do privatizacije urbanih prostora

Marta Zorko, Nikola Novak: Klasifikacija podijeljenih gradova: potreba za geopolitičkom perspektivom?

Irena Kandrič: Obrasci ponašanja na mjestima moći u sjeveroistočnoj Sloveniji

Azra Magdić: Goran Sučić: Razvojni integrirani kurikulum u umjetničkim područjima – poli-art model s modulima

Matea Bešlić: Brian A. Catlos i Sharon Kinoshita (ur.): Can We Talk Mediterranean?: Conversations on an Emerging Field in Medieval and Early Modern Studies

Ivanka Buzov: Sarah K. St. John i Mark Murphy (ur.): Education and Public Policy in the European Union. Crossing boundaries

sip_213

Vol. 57 No. 1 (213)

.

Ankica Marinović: Uvodna riječ

Saša Božić, Simona Kuti: Socijalni prostor i transnacionalni socijalni prostor: kako istraživati kariku koja nedostaje?

Jasna Cizler: Aktivacija nekadašnjih industrijskih područja: Kreativni i civilni sektor kao glavni akteri prevladavanja institucionalnih ograničenja u Srbiji

Jana Vukić, Tihomir Jukić, Ognjen Čaldarović: Urbanizam malog mjerila i društvena održivost – Interdisciplinarno istraživanje javnog prostora u Zagrebu

Eva Bolfíková, Ivana Pirohová, Martina Lenhardtová, Katarína Mayer, Marek Lukáč, Daniela Hrehová: Birokracija i kreativna kompleksnost – empirijska analiza učinkovitosti rješavanja problema u organizacijama

Vjeran Katunarić: Ankica Marinović i Ivan Markešić (ur.) – 500 godina protestantizma: baština i otisci u hrvatskom društvu / Osvrt na zbornik: Moderna epoha u Hrvatskoj u svjetlu međureligijskih odnosa

Ivan Perkov: Anđelina Svirčić Gotovac i Rade Šarović (ur.) – Tranzicijska preobrazba glavnih gradova Zagreba i Podgorice kao sustava naselja: bilateralni projekt između Hrvatske i Crne Gore (2015. – 2016.)

Ankica Marinović: In memoriam Ivanu Cifriću (1946. – 2018.)

sip_212

Vol. 56 No. 3 (212)

.

Tijana Trako Poljak, Ivan Cifrić, Antonija Bukvić – Letica, Tea Tomić: Prava živog svijeta i etičnost čovjekova djelovanja prema prirodnom svijetu

Geran – Marko Miletić, Mario Bara, Marica Marinović Golubić: Sekundarno stanovanje i transformacija naselja Okruga Gornjeg na otoku Čiovu. Pogled iz lokalne perspektive.

Dragutin Babić: Slovaci u Osječko-baranjskoj županiji i nacionalni identitet: sjećanjem/pamćenjem protiv asimilacije

Krunoslav Nikodem, Juraj Jurlina: U očekivanju opadanja religioznosti? Komparativna analiza religioznosti zagrebačkih studenata

Matea Bešlić: Ari Adut: Reign of Appearances: The Misery and Splendor of the Public Sphere

Petra Polić: Samuel L. Odom, Elizabeth P. Pungello, Nicole Gardner-Neblett (ur.): Infants, Toddlers and Families in Poverty: Research Implications for Early Child Care

sip_211

Vol. 56 No. 2 (211)

.

Vera Backović: Doprinos teorije Pierrea Bourdieua analizi procesa gentrifikacije

Saša Poljanec-Borić, Anja Wertag, Hrvoje Carić: Percepcija ekosistemskih usluga u institucijama javnog zdravstva, turizma i zaštite okoliša u Hrvatskoj

Danijel Baturina: Za nestabilnost spremni? Utjecaj dionika i procesa trećeg sektora na njegove ljudske resurse

Amir Begić, Jasna Šulentić Begić: Društvena stvarnost i/ili potreba: interkulturalna kompetencija budućih nastavnika glazbe

Ivan Perkov: Anđelina Svirčić Gotovac, Jelena Zlatar (ur.) – Kvaliteta života u novostambenim naseljima i lokacijama u zagrebačkoj mreži naselja = The Quality of Living in New Housing Estates in the Settlement Network of Zagreb

Robert Leljak: Ivo Žanić – Jezična republika – Hrvatski jezik, Zagreb, Split i popularna glazba

sip_210

Vol. 56 No. 1 (210)

.

Veni Marinković: Identifikacija prostorno-razvojnih trendova hrvatskih otoka analizom opremljenosti naselja centralnim funkcijama

Sreten M. Jelić, Vukašin Kolarević: Subjektivni doživljaj siromaštva među mladima u ruralnim područjima Srbije

Sara Ursić, Rašeljka Krnić, Anka Mišetić: Urbani vrtovi – privremeni urbanizam i koncept privremenog urbanog vrta

Vladimir Stojanović, Bogdan Janjušević: Industrijsko nasleđe u Vojvodini: zaštita, tipologija i moguća revitalizacija danas

Marita Grubišić-Čabo: Vlasta Ilišin i Vedrana Spajić Vrkaš (ur.) – Generacija osujećenih: mladi u Hrvatskoj na početku 21. stoljeća

sip_209

Vol. 55 No. 3 (209)

.

Tea Gutović, Ina Reić Ercegovac: Osobne značajke i životni ciljevi grupe obožavatelja Cellogirls

Nadezhda K. Radina, Mariia V. Koskina: Unutarnja kolonizacija i fenomen fobije prema Moskvi u ruskoj provinciji

Elena Okladnikova, Levon Kandaryan: Pogled stanovnika Sankt Peterburga i Lenjingradske oblasti na sakralni krajolik i njegovo mjesto u kulturnoj i povijesnoj politici moderne Rusije

Arta Basha-Jakupi, Violeta Nushi: Pomoć međunarodne zajednice u obnovi zemalja nakon sukoba i utjecaj njezina djelovanja na urbano nasljeđe – studija slučaja grada Prištine

Lana Peternel: Anita Skelin Horvat: O jeziku i identitetima hrvatskih adolescenata

sip_208

Vol. 55 No. 2 (208)

.

Mirjana Adamović: Kulturna participacija stanovnika novih stambenih prostora u zagrebačkoj mreži naselja

Željka Tonković, Sven Marcelić, Krešimir Krolo: Kulturna potrošnja, društvene nejednakosti i regionalne razlike: istraživanje Eurobarometra u Hrvatskoj 2013. godine

Juan Wang: Teoretsko preispitivanje studija kulturne politike: vladavina, politika i javna sfera

Sunčica Bartoluci, Lorena Draženović: Pet zastava, četiri države, jedno državljanstvo – čije su medalje?

Marina Petras: Ana Maskalan – Budućnost žene: filozofska rasprava o utopiji i feminizmu

Katarina Grbavac: Osvrt na provedbu pristupa lokalnog razvoja pod vodstvom zajednice: zašto provoditi pristup lokalnog razvoja pod vodstvom zajednice u urbanim sredinama?

sip_207

Vol. 55 No. 1 (207)

.

Special issue – (Re)Branding Destinations in Southeastern Europe: An Interdisciplinary Perspective

Saša Poljanec-Borić: (Re)Branding Destinations in Southeastern Europe: An Interdisciplinary Perspective – Uvodnik

Božo Skoko: Pogled na komunikacijske strategije i pokušaje brendiranja u odabranim zemljama nastalima nakon raspada Jugoslavije

Sabina Cvitković, Mihael Kline: Skoplje – rebrendiranje glavnoga grada kroz arhitekturu i spomenike u cilju stvaranja novog brenda nacije

Ivo Kunst: Redizajn imidža kao jamstvo osiguranja tržišnog uspjeha destinacije: slučaj Dubrovnika

Branka Novčić Korać, Tina Šegota: Brendiranje (desti)nacije s narušenim imidžom: slučaj Srbije

Biljana Petrevska, Vlatko Cingoski: Brendiranje zelenog turizma u Makedoniji

Daniela Angelina Jelinčić, Feđa Vukić, Iva Kostešić: Grad je više od destinacije: procesi brendiranja grada u Hrvatskoj

Milena Toković, Mina Petrović: Potencijal “mekih” faktora teritorijalnog kapitala u procesu brendiranja: istraživanje osam gradova srednje veličine u Srbiji

Ivana Čavar: Marko Kovačić i Martina Horvat (ur.) – Od podanika do građana: razvoj građanske kompetencije mladih

Nadja Čekolj: Branislava Baranović (ur.) – Koji srednjoškolci namjeravaju studirati? Pristup visokom obrazovanju i odabir studija

sip_206

Vol. 54 No. 3 (206)

.

Sanja Klempić Bogadi, Sonja Podgorelec, Monika Šabijan: Materijalno blagostanje kao objektivna dimenzija kvalitete života stanovništva ruralnih prostora – općina Gornja Rijeka

Josip Pandžić: Proturječnosti stambenih politika u razvijenim državama EU-a

Ana Pajvančić – Cizelj, Katarina Maksimov: Sociološki aspekti proučavanja i revitalizacije graditeljskog nasleđa

Željko Boneta: Klatno se i dalje njiše. Institucionalna religioznost riječkih studenata

Besim Gollopeni: Iseljavanje s Kosova: uzroci, šteta i korist

Anita Pamuković, Boris Dorbić, Marko Radeljak: Istraživanje mogućnosti primjene brnistre i njenih proizvoda na području srednje Dalmacije

Filip Polegubić: Niko Tunjić: Može li škola odgojiti što društvo i obitelj ne mogu?

Dorina Sraka: Vlasta Ilišin, Anja Gvozdanović, Dunja Potočnik: Zbornik radova sa znanstvenog skupa. Demokratski potencijali mladih u Hrvatskoj

Anja Gvozdanović: Duško Sekulić: Identitet i vrijednosti. Sociološka studija o hrvatskom društvu

Ana Pajvančić – Cizelj, Anđelina Svirčić Gotovac: In memoriam Ljubinku Pušiću (1952. – 2016.)

sip_205

Vol. 54 No. 2 (205)

.

Jasenka Kranjčević, Izidora Marković, Nikša Božić: Lički Osik – Urbanističko-arhitektonsko naslijeđe moderne kao razvojni potencijal turizma

Olgica Klepač: Namjera studiranja učenika različitog rezidencijalnog podrijetla – kapitali i simbolička vrijednost obitelji i zajednica odrastanja

Jelena Puđak, Filip Majetić, Dražen Šimleša: Potencijal za solidarnu ekonomiju u Splitu – kvalitativno istraživanje

Martina Knežević, Iva Žučko, Maša Ljuština: Tko su posjetitelji zagrebačkog Zoološkog vrta: karakteristike i motivacija posjetitelja

Igor Loinjak: Fernando Catroga – Istorija, vreme i pamćenje

Sanja Simel: Boris Jokić – Science and Religion in Croatian Elementary Education: Pupils’ Attitudes and Perspectives

sip_204

Vol. 54 No. 1 (204)

.

Saša Poljanec-Borić: Upravljanje brendom destinacije kao podrška stvaranju političkog identiteta: Slučaj Slovenije

Ana Miljenović, Slavica Blažeka Kokorić, Gordana Berc: Kvaliteta života obitelji na različitim ruralnim područjima: primjer četiriju općina Sisačkomoslavačke županije

Nataša Bokan: Ekosela: subpolitični odgovor na neodrživost

Aleksandar Lukić, Orlanda Obad: Novi akteri ruralnog razvoja – LEADER program i proces projektifikacije u ruralnim područjima Hrvatske

Nina Popović: Dragan Markovina – Između crvenog i crnog: Split i Mostar u kulturi sjećanja

Danijel Baturina: Social Innovation 2015: Pathways to Social Change Research, Policies and Practices in European and Global Perspectives

sip_203

Vol. 53 No. 3 (203)

.

Željka Tonković: Hedonisti i utilitaristi: tipovi posjetitelja trgovačkog centra Supernova Zadar

Jelena Matić, Denis Bratko: Osobnost brenda destinacije i predviđanje ponašajnih namjera turista: primjer grada Splita

Zdenko Braičić, Edina Džihić: Utjecaj urbanih funkcija Siska i Petrinje na transformaciju i gravitacijsku usmjerenost prigradskog naselja Mošćenica

Marco Antonio Barticevic Sapunar: Sudjelovanje potomaka hrvatskih iseljenika u političkom životu Općinski izbori u čileanskoj regiji Magallanes u periodu od 1992. do 2012. godine

Nikola Baketa: Vlasta Ilišin, Dejana Bouillet, Anja Gvozdanović i Dunja Potočnik: Mladi u vremenu krize

Ivan Tomljenović: Mirjana Kasapović: Kombinirani izborni sustavi u Europi 1945. – 2014. godine. Parne komparacije Njemačke i Italije, Bugarske i Hrvatske

Zrinka Miljan: Dagmar Herzog: Sexuality in Europe. A Twentieth Century History.

sip_202

Vol. 53 No. 2 (202)

.

Geran-Marko Miletić: Tko se (još) druži sa susjedima? Prilog analizi lokalnih društvenih odnosa

Nenad Buzjak, Danijela Vuk, Martina Jakovčić: Problem zbrinjavanja otpada: primjer lokacije Tarno u Zagrebačkoj županiji

Sanja Klempić Bogadi, Sonja Podgorelec, Monika Šabijan: Hrvatsko selo na početku 21. stoljeća – studija slučaja općina Gornja Rijeka

Anita Bušljeta Tonković: Sociološki aspekti mogućnosti održivog razvoja Središnje Like kroz prizmu ljudskog i socijalnog kapitala

Petra Belc: Dominique Chateau: Film i filozofija

Ines Skelac: Stewart Tubbs: Komunikacija – principi i konteksti

sip_201

Vol. 53 No. 1 (201)

.

Željka Tonković: Trgovački centri i promjene u gradskoj jezgri: slučaj Zadra

Azizan Marzuki: Sudjelovanje javnosti u donošenju odluka – procesi i izazovi

Tatjana Vujović: Utjecaj migracija na objektivne uvjete života obitelji maloljetnih delinkvenata

Dario Malnar, Vedran Matošić: Sigurnost okoliša – između aktivizma i sekuritizacije

Ružica Jurčević: Vinay Lal i Ashis Nandy: Budućnost znanja i kulture – Rečnik za 21. vek

Igor Loinjak: Mladen Labus; Lino Veljak; Ana Maskalan; Mirjana Adamović: Identitet i kultura

Bosiljka Milinković: Selo, seljaci/poljoprivrednici i seljani pod lupom znanstvenika

sip_200

Vol. 52 No. 3 (200)

.

Richard Sendi: Dva koncepta stanovanja: dostupnost i pravo stanovanja svima (housing accessibility) nasuprot stanovanju vezanom uz sposobnost plaćanja (housing affordability) – traganje za alternativnim pristupom stambenom zbrinjavanju

Ozren Biti, Marina Blagaić Bergman: Urbani vrtovi u Zagrebu – ulaganja i izloženost, inicijative i perspektive

Ana Nikezić, Nataša Janković: Ka društveno odgovornom arhitektonskom obrazovanju

Martina Horvat, Barbara Perasović Cigrovski: Uznemiravanje žena na javnim mjestima – osvrt na uzroke, oblike i učestalost problema uznemiravanja u Hrvatskoj i svijetu

Nikolina Matoš: Nikola Skledar: Sociologija kulture – pojmovi, teme, problemi

Ana Petrić: Nicholas Carr – Plitko: što Internet čini našem mozgu

sip_199

Vol. 52 No. 2 (199)

.

Anđelina Svirčić Gotovac: Uvodna riječ

Tea Golob: Istraživanje identifikacijskih procesa u transnacionalnoj društvenoj sredini: potencijal društvenih polja

Elena Ambrosetti, Eralba Cela, Wadim Strielkowski, Josef Abrhám: Ukrajinski migranti u Europskoj uniji: komparativna studija Češke Republike i Italije

Mina Petrović, Milica Milojević: Reafirmacija susedstva kroz prostorne prakse regulisanja poželjne prostorne i društvene distanciranosti

Biserka Dumbović Bilušić: Prilog tumačenju pojma krajolika kao kulturne kategorije

Mirjana Bobić: Specifična (blokirana) postsocijalistička transformacija životne zajednice u Srbiji

Damir Demonja: Jelena Zlatar: Urbane transformacije suvremenog Zagreba – sociološka analiza

Jadran Kale: Firentinska izjava o povezanosti biološke i kulturne raznolikosti – donesena u Firenci 11. travnja 2014. godine

sip_198

Vol. 52 No. 1 (198)

.

Ivan Šulc, Mila Zlatić: Demografski izazov održivosti malih jadranskih otoka: slučaj Ilovika u Hrvatskoj

Lana Slavuj: Problem određivanja složenih (objektivnih i subjektivnih) indeksa kao cjelovitih mjera kvalitete života

Dubravka Vranić: Otpor arhitekture političkom režimu/ima: slučaj Novog Zagreba

Damir Demonja: Pregled i analiza stanja ruralnog turizma u Hrvatskoj

Goran Goldberger: Reprezentacija islama i muslimana u hrvatskim dnevnim novinama od 1990. do 2006. godine

Iva Košutić: Nikola Pastuović – Obrazovanje i razvoj: kako obrazovanje razvija ljude i mijenja društvo, a kako društvo djeluje na obrazovanje

Marko Kovačić: Russel J. Dalton (ed.) – Engaging Youth in Politics: Debating Democracy’s Future

sip_197_v

Vol. 51 No. 3 (197)

.

Nikola Pastuović: Kvaliteta predtercijarnog obrazovanja u Hrvatskoj s posebnim osvrtom na strukturu obveznog obrazovanja kao čimbenika njegove kvalitete

Jelena Mihaljević Djigunović: Interdisciplinarna istraživanja u području obrazovanja na primjeru glotodidaktike

Vlatka Domović, Vlasta Vizek Vidović: Uvjerenja studentica učiteljskoga fakulteta o ulozi učitelja, učenika i poučavanju

Irena Labak, Enrih Merdić, Marija Heffer, Ines Radanović: Povezanost aktivnih strategija rada u pojedinačnom i blok-satu s usvojenošću nastavnog sadržaja biologije

Vesna Kovač, Iva Buchberger: Suradnja škola i vanjskih dionika

Sulehan Junaenah, Rahamah Abu Bakar Noor, Awang Abd Hair, Yusof Abdullah Mohd, Puay Liu Ong: Razvoj na marginama: egzistencija i održivost zajednica na malezijskoindonezijskoj granici

Branka Golub, Nikola Petrović: Vrijednosni okvir društvenih percepcija znanosti

Dunja Potočnik: Mladen Lazić: Čekajući kapitalizam

Damir Demonja: Vladimir Stojanović Turizam i održivi razvoj

sip_196_v

Vol. 51 No. 2 (196)

.

Anđelina Svirčić Gotovac: Uvodna riječ

Vladimir Stipetić: Agrarni institut osniva časopis Sociologija sela 1963. godine

Vlado Puljiz: Pokretanje i prvih dvanaest godina (1963. – 1975.) Sociologije sela

Milan Župančić: Sumarni pregled objavljenih radova u časopisu Sociologija sela u razdoblju 1976. – 1986. godine za vrijeme uredništva Ruže First-Dilić

Maja Štambuk: Tranzicijske muke po selu u zrcalu Sociologije sela (Sociologija sela, 1987. – 1998.)

Antun Petak: Prvih osam godina nove serije Sociologije sela (1998. – 2005.) – širenje koncepcije

Ankica Marinović: Razdoblje promjene: Sociologija sela postaje Sociologija i prostor (2006. – 2011., godina 44 do 49, broj 171-191)

Ivan Cifrić: Iskustvo seljačkog društva. Poruka modernom društvu

Dušica Seferagić: Razvoj sociologije grada i prostora u Hrvatskoj

Josip Defilippis: Hrvatsko mediteransko selo kroz stoljeća

Ana Barbič: Ruralna sociologija u spoznavanju i poticanju razvoja poljoprivrede i ruralnog prostora u Sloveniji

Maja Jokić, Krešimir Zauder: Bibliometrijska analiza časopisa Sociologija sela / Sociologija i prostor u razdoblju 1963.- 2012.

Karolina Vranješ: Bibliografija radova časopisa Sociologija sela / Sociologija i prostor: 1963.-2012.

Jelena Zlatar: Mike Davis: Planet slumova

Tijana Trako Poljak: Jo Shaw i Igor Štiks (ur.): Državljani i državljanstvo posle Jugoslavije

Nikolina Hazdovac Bajić: Joseph Turow: Mediji danas – Uvod u masovne komunikacije

Vlado Puljiz: In memoriam Josipu Defilippisu (1930. – 2013.)

sip_195_v

Vol. 51 No. 1 (195)

.

Marko Grdešić: Inovativne ili bogate regije? Prostorna ekonometrijska analiza regija Europske unije

Hrvoje Šlezak: Uloga Roma u demografskim resursima Međimurske županije

Pavlo Ružić, Damir Demonja: Prirodna i antropogena osnova turizma Hrvatske

Andreja Bartolac, Željka Kamenov: Percipirana raspodjela obiteljskih obveza među partnerima i doživljaj pravednosti u vezi

Rašeljka Krnić: Ples i upotreba droga kao značenjske prakse u sociologiji rave-kulture

Mladen Domazet, Branislava Baranović, Jelena Matić: Matematička kompetencija i međunarodna testiranja matematike: hrvatsko polazište

Milica Tošić Radev, Aleksabdar Baucal: Emocija besa – univerzalna ili kulturno specifična?

Anita Bušljeta Tonković: Gunter Pauli: Plava ekonomija. 10 godina, 100 inovacija, 100 milijuna radnih mjesta Izvješće podneseno Rimskom klubu

Damir Demonja: Sanda Čorak: Izazovi upravljanja turizmom

sip_194_v

Vol. 50 No. 3 (194)

.

José Manuel Robles, Cristóbal Torres – Albero: Digitalna podjela i informacijsko i komunikacijsko društvo u Španjolskoj

Michał Nowosielski: Između inicijative koncentrirane na teritorij (određeno područje) i programa razvoja cjelokupne zajednice: primjer Soziale Stadt programa

Jelena Lončar, Marin Cvitanović: (Post)socijalizam i okoliš: promjena kulturnoga krajobraza Pridravske nizine Osijeka u posljednjih pedeset godina

Petra Radeljak: Prostorno planiranje na području Šibenskokninske županije od druge polovice 20. stoljeća

Rade Šarović: Migracije poljoprivrednika u Crnoj Gori (1948.-2011.)

Andriana Benčić: Sociološka dimenzija britanskih kulturalnih studija

Goran Goldberger: Erich Goode: The Paranormal: Who Believes, Why They Believe, and Why It Matters

Nenad Sakan: Momčilo Sakan: Studije mira: polemologija i irinologija

sip_193_v

Vol. 50 No. 2 (193)

.

Mojca Nastran, Janez Pirnat: Učešće dionika u planiranju zaštićenih prirodnih područja: Slovenija

Marta Zorko, Ivan Šulc, Marko Kovačić: Pogranične zajednice u Republici Hrvatskoj: istraživanje lokalnoga identiteta u pograničnom području Gorskoga kotara

Lana Slavuj: Evaluacija kvalitete urbanoga susjedstva – prednosti i nedostaci neposrednoga životnog prostora

Danijela Milojkić: Procena uticaja na socijalni razvoj u urbanističkom i prostornom planiranju

Jasna Cizler: Utjecaj urbane regeneracije na industrijsko nasljeđe i lokalnu zajednicu – Studija slučaja: Leeds, UK

Vlatka Domović, Dubravka Glasnović Gracin, Lana Jurčec: Uporaba matematičkih udžbenika s obzirom na inicijalno obrazovanje učitelja

Ina Reić Ercegovac, Morana Koludrović: Uloga životnih vrijednosti u objašnjenju stavova prema razvodu braka – međugeneracijska i unutarobiteljska perspektiva

Mirjana Adamović: Vjeran Katunarić: Putovi modernih društava. Izazov historijske sociologije

Damir Demonja: Aleksandar Lukić: Mozaik izvan grada: tipologija ruralnih i urbaniziranih naselja Hrvatske

Danijel Baturina: ISTR; Democratization, Marketization and the Third Sector: 10. međunarodna konferencija, Siena, Italija, 10 – 13. srpnja 2012.

sip_192_v

Vol. 50 No. 1 (192)

.

Tim F. Liao, Adam Rule, Ryanne Ardisana, Alexandra Knitcher, Amanda Mayo, Corey Sarcu: Društveno ponašanje na javnom prostoru sveučilišnog grada

Milica Maksić: Mogući pravci redefiniranja institucionalnog okvira procesa formuliranja prostornih politika u Srbiji u skladu s europskim iskustvima

Hajrudin Hromadžić: Konzumeristički kapitalizam: epoha produkcije imaginarija potrošačke želje

Ana Perić, Marija Maruna: Predstavnici društvene akcije u procesu regeneracije priobalja – slučaj braunfild lokacije „Luka Beograd”

Eva Bolfíková, Daniela Hrehová, Jana Frenová: Normativni institucionalizam, institucionalna baza organizacije

Stojanka Radulović, Aleksandar Bobić, Mirjana Sekulić, Martin Bobinac: Uticaj istorijskih i političkih promena na razvoj naselja u dva posavska predela od 18. veka do danas

Jana Hodžić: Zbornik radova: Mjesto, nemjesto. Interdisciplinarna promišljanja prostora i kulture

Damir Demonja: Petra Somek: Tradicijsko graditeljstvo u Podravini. Pregled s karakterističnim primjerima

Sociologija i prostor

Glavna i odgovorna urednica:
Ankica Marinović
ankica@idi.hr

Izvršna urednica:
Lana Peternel
lanapeternel@idi.hr

Tajnik:
Stjepan Tribuson
stjepan@idi.hr

Uredništvo:
Marko Kovačić (Zagreb, Hrvatska)
Tana Morić (Zagreb, Hrvatska)
Iva Odak (Zagreb, Hrvatska)
Anđelina Svirčić Gotovac (Zagreb, Hrvatska)
Adrijana Šuljok (Zagreb, Hrvatska)
Nikola Petrović (Zagreb, Hrvatska)
Stjepan Tribuson (Zagreb, Hrvatska)

Savjet časopisa:
Ognjen Čaldarović (Zagreb, Hrvatska)
Sven Hemlin (Göteborg, Švedska)
Marjan Hočevar (Ljubljana, Slovenija)
Denis Janz (New Orleans, SAD)
Vjeran Katunarić (Zagreb, Hrvatska)
Inga Tomić-Koludrović (Zadar, Hrvatska)
Boštjan Kerbler (Ljubljana, Slovenija)
Andrew Kirby (Arizona, SAD)
Gottfried Küenzlen (München, Njemačka)
Marek Mikuš (Halle, Njemačka)
Maria de Nazaré Oliveira Roca (Lisabon, Portugal)
Ksenija Petovar (Beograd, Srbija)

Pretplata

Godišnja pretplata za Hrvatsku za pojedince iznosi 180 kn, a za ustanove i tvrtke 250 kn (cijena jednog primjerka 80 kn).

Godišnja pretplata za inozemstvo 25.00 eura, ustanove i tvrtke 35.00 eura (cijena jednog primjerka 12.00 eura).

Pretplate i uplatu slati na adresu:

Institut za društvena istraživanja u Zagrebu
Amruševa 11/II
10000 Zagreb
Hrvatska

Matični broj: 3205118
OIB: 11986338639

Žiro račun kod Zagrebačke banke, Zagreb, broj 2360000-1101349645 s naznakom: za časopis SOCIOLOGIJA I PROSTOR.
Naknada za zračni prijevoz posebno se naplaćuje.