Upravo je objavljeno izdanje Europske komisije i Vijeća Europe u području mladih „Youth worker education in Europe: policies, structures, practices“. Ovaj međunarodni zbornik donosi rezultate mapiranja formalnog i neformalnog obrazovanja omladinskih radnika i njihova djelovanja u raznim europskim zemljama, čime je omogućen komparativni uvid u temu koja predstavlja jedno od strateških područja EU-a.

Dr. sc. Dunja Potočnik i dr. sc. Marti Taru analizirali su stavove omladinskih radnika i organizatora rada s mladima o neformalnom učenju i praksi u poglavlju „Youth worker’s competences and learning in non-formal training“.

Dr. sc. Marko Kovačić, dr. sc. Nikola Baketa, i Marita Grubišić-Čabo mapirali su kurikulume formalnih studija o mladima u 16 zemalja Europske unije te su nalaze objedinili u poglavlju „Mapping youth studies curricula: what is formal education in the field of youth studies saying about young people?“.

Izdanje je u cijelosti dostupno na poveznici: https://tinyurl.com/yccmccdd.

Objavljeno: 08.07.2020.