U izdanju Ureda za ljudska prava i prava nacionalnih manjina Vlade RH objavljena je knjiga „Izazovi integracije izbjeglica u hrvatsko društvo: stavovi građana i pripremljenost lokalnih zajednica“ [Challenges of Integrating Refugees into Croatian Society: Attitudes of Citizens and the Readiness of Local Communities] čiji su autori Dean Ajduković, Dinka Čorkalo Biruški, Margareta Gregurović, Jelena Matić Bojić i Drago Župarić-Iljić.

Autori/ce analiziraju kapacitete i izazove te procjenjuju resurse i potrebe jedinica lokalne i regionalne (područne) samouprave s obzirom na dosadašnje ili buduće iskustvo prihvata i integracije osoba pod međunarodnom zaštitom (azilanata, izbjeglica). Osim toga, u ovom se istraživanju utvrđuju i stavovi hrvatskih građana prema osobama pod zaštitom te spremnost građana za prihvat i integraciju azilanata u njihove lokalne zajednice kako bi se doprinijelo prevenciji i ublažavanju mogućih negativnih pojava diskriminacije, isključivanja i marginalizacije, te kako bi osobe pod međunarodnom zaštitom postale prihvaćeni i integrirani članovi lokalnih zajednica i društva u cjelini.

Knjiga je dostupna na poveznici: http://idiprints.knjiznica.idi.hr/830/.