Novi rad, čiji su autori Slavica Robić i Branko Ančić, pod nazivom “Exploring health impacts of living in energy poverty: case study Sisak-Moslavina County, Croatia“ [Istraživanje zdravstvenih utjecaja življenja u energetskom siromaštvu: studija slučaja Sisačko-moslavačke županije] objavljen je u međunarodnom časopisu visokog faktora odjeka “Energy and buildings“.

U radu se istražuju problemi energetskoga siromaštva, nemogućnosti pristupa suvremenim energetskim uslugama ili nemogućnosti da ih se priušti, te nemogućnosti njihove upotrebe na društveno i kulturno prihvatljivoj razini bez štetnih utjecaja na zdravlje, što postaje sve veća briga. Za istraživanje utjecaja življenja u energetskom siromaštvu obavljena su dva kruga terenskih posjeta i telefonska anketa (N = 394) u Sisačko-moslavačkoj županiji. Tijekom drugoga kruga terenskih posjeta, svim domaćinstvima bile su omogućene jednostavne mjere energetske učinkovitosti. Za ispitivanje utjecaja tih mjera obavljena je telefonska anketa (N = 60). Ispitanici su primijetili poboljšanje svoje ukupne udobnosti (77%). Značajno poboljšanje kvalitete života (87%) pripisano je provedenim mjerama. Autori smatraju da bi energetska učinkovitost trebala biti prvi korak u borbi protiv energetskog siromaštva jer poboljšava životne uvjete, dok olakšava teret državnog proračuna i kućanstava.

Članak je dostupan na poveznici: http://idiprints.knjiznica.idi.hr/809/.