Znanstveno-kompetitivni projekti

Supporting Evidence-based Education of Youth Workers (SEEYW)

O projektu

Osnovni podaci

  • Nositelj projekta: Institut za društvena istraživanja u Zagrebu
  • Partneri: Univerza v Ljubljani, Sveučilište u Rijeci
  • Financijer projekta: EU program Erasmus + (KA 2)
  • Trajanje projekta: 1. veljače 2019. – 31. kolovoza 2021.

Opis projekta

Postavljanjem temelja za profesionalizaciju rada s mladima i obrazovanja stručnjaka za rad s mladima, projektom će se osnažiti kapaciteti radnika s mladima (youth workera) i dugoročno će se doprinijeti kvaliteti rada s mladima u zemljama obuhvaćenim projektom (Hrvatska i Slovenija). Dosadašnja istraživanja i preporuke politika za rad s mladima, kako na nacionalnoj, tako i na razini EU-a, ukazali su na potrebu za kvalitetnim obrazovanjem ove vrste stručnjaka kao ključnim preduvjetom ostvarivanja kvalitete u radu s mladima. Projektne aktivnosti uključuju ispitivanje potreba u obrazovanju i osposobljavanju radnika s mladima u Hrvatskoj i Sloveniji. Navedeno će se postići mapiranjem postojećih mogućnosti za obrazovanje i osposobljavanje stručnjaka za rad s mladima, prepoznavanjem i analizom postojećih aktivnosti i programa osposobljavanja u obje partnerske zemlje, mapiranjem i analizom postojećih studijskih programa namijenjenih osposobljavanju stručnjaka za rad s mladima u Europi, s ciljem prepoznavanja suvremenih trendova u obrazovanju i osposobljavanju za rad s mladima te identificiranja obrazovnih smjerova za stručnjake za rad s mladima u Europi, te provedbom terenskog istraživanja o potrebama u obrazovanju i osposobljavanju radnika s mladima u Hrvatskoj i Sloveniji, u kojem će kao ispitanici sudjelovati stručnjaci za rad s mladima, njihovi poslodavci te mladi i donositelji odluka. Terensko istraživanje obuhvaća kombinirane kvantitativne i kvalitativne metode (on-line upitnike, fokus grupe i intervje). Ciljevi projekta uključuju razvijanje prijedloga standarda kvalifikacija i zanimanja stručnjaka za rad s mladima, razvijanje kurikuluma programa cjeloživotnoga obrazovanja za stručnjake za rad s mladima i razvijanje kurikuluma visokoobrazovnog programa za stručnjake za rad s mladima.

Logotip projekta