Znanstveno-kompetitivni projekti

Support to better knowledge in youth policy – youth wiki

O projektu

Osnovni podaci

Opis projekta

Projekt Support to better knowledge in youth policy – Youth Wiki Croatia usmjeren je na uspostavu kodificiranog sustava praćenja nacionalnih politika za mlade. Europska unija, kao jedan od svojih prioriteta u okviru politika za mlade, navela je lansiranje Youth Wiki-ja, svojevrsne enciklopedije nacionalnih politika za mlade. Zadatak ovog projekta, koji je integralni dio cjelokupnog Youth Wiki projekta, je prikupiti, sistematizirati i analizirati podatke klasificirane po devet područja politika za mlade, sukladno Europskoj strategiji za mlade. Članovi istraživačkog tima izradit će analize cjelokupne politike za mlade po zadanoj metodologiji te će iste služiti kao nacionalni izvještaj o politikama za mlade na razini EU-a.
Ovim je projektom IDIZ-ov Centar za omladinska i rodna istraživanja postao središnje mjesto za izvještavanje o nacionalnim politikama za mlade.

Logotip projekta