Znanstveno-kompetitivni projekti

Razvoj kurikulumske kulture: Osnaživanje škola za razvoj i implementaciju školskog kurikuluma (IPA 4.1.3.1.06.01.c04)

O projektu

Osnovni podaci

  • Glavni istraživač-koordinator: prof. dr. sc. Branislava Baranović
  • Trajanje: 19.8.2013. – 18.2.2015.
  • Nositelj: Institut za društvena istraživanja u Zagrebu
  • Partner: Forum za slobodu odgoja

Opis projekta

Cilj projekta „Razvoj kurikulumske kulture: Osnaživanje škola za razvoj i implementaciju školskog kurikuluma“ bio je osnažiti dionike obrazovnog sustava za djelotvoran razvoj, implementaciju i evaluaciju školskih kurikuluma u obveznom obrazovanju. Kako razvoj i primjena školskih kurikuluma u školama pretpostavljaju sinergijsko djelovanje širokog kruga obrazovnih aktera, ovaj je projekt nastojao svojim aktivnostima obuhvatiti brojne relevantne dionike u obrazovanju - predstavnike nadležnih agencija, školske ravnatelje, učitelje, nastavnike i stručne suradnike. U projekt je bilo uključeno 60 škola iz 10 županija.

U sklopu projekta izdane su dvije publikacije:

Logotip projekta