Znanstveno-kompetitivni projekti

Otpornost hrvatskog društva uslijed COVID-19 pandemije (SOCRES)

O projektu

Osnovni podaci

  • Akronim: SOCRES
  • Nositelj projekta: Institut za društvena istraživanja u Zagrebu
  • Financijer projekta: Hrvatska zaklada za znanost
  • Trajanje projekta: 15. 07. 2020. – 14. 07. 2022.

Opis projekta

Projekt SOCRES vođen je pitanjem što je to što jača kapacitete pojedinaca, skupina, zajednica i organizacija, ili društva općenito, da mogu pozitivno odgovoriti na prijetnje i negativne učinke katastrofa poput COVID-19 pandemije. Teorijski temelji projekta su rasprave o pojmu društvena otpornost koji se odnosi na kapacitete ljudskih zajednica da izdrže izvanjski uzrokovane šokove koji potresaju njihovu društvenu infrastrukturu te da se od njih uspješno oporave (Adger, 2000). Projekt istražuje tri široko postavljene determinante društvene otpornosti:

  1. društvene odnose i mreže,
  2. znanje, narative i medijske okvire, i
  3. društveni metabolizam i institucijske kapacitete.

Budući da je društvena otpornost multidimenzionalni pojam, njegova razrada zahtijeva interdisciplinarni pristup kao i prikupljanje različitih vrsta empirijskih podataka i analiza. Iako je projekt u svojim temeljima sociološki, oslanjat će se i na teorijske i empirijske uvide iz političke ekonomije i političke ekologije. Koristit će se i različite metode za prikupljanje primarnih podataka kao što su intervjui, opažanja i upitnici te provoditi analiza sekundarnih podataka. Sudionici projektnih istraživanja bit će predstavnici šire javnosti, ali i stručnjaci, političari i aktivisti. Krovni ishod ovog projekta jest bolje razumijevanje sposobnosti prilagodbe, ali i pozitivne transformacije hrvatskog društva uslijed posljedica katastrofa kao što je COVID-19 pandemija. No, rezultirat će i boljim razumijevanjem društveno-kulturnih i institucionalnih preduvjeta za prilagodbu razvojnim ograničenjima koja su specifična za 21. stoljeće. Projekt će biti od interesa donositeljima politika, kao i organizacijama civilnog društva, posebice u pogledu specifičnih mjera koje se mogu poduzeti vezano za jačanje društvenog kapitala, kriznu komunikaciju ili pak adresiranje širih okolišnih i ekonomskih izazova, a koje doprinose jačanju otpornosti hrvatskog društva.

Logotip projekta