Znanstveno-kompetitivni projekti

Obrazovne aspiracije učenika u prijelaznim razdobljima hrvatskog osnovnoškolskog obrazovanja: priroda, odrednice i promjene

O projektu

Osnovni podaci

Opis projekta

Cilj projekta je istražiti prirodu, odrednice i promjene obrazovnih aspiracija učenika u tri prijelazna razdoblja hrvatskog osnovnoškolskog obrazovanja. Obrazovne aspiracije mladih među najsnažnijim su odrednicama njihovih obrazovnih, ali i životnih izbora i ishoda. Učenici viših obrazovnih aspiracija su motiviraniji za školske zadatke i ostvaruju viša obrazovna postignuća, kao i učenici za koje njihovi roditelji i učitelji imaju više aspiracije (Gorrard, See i Davies, 2012; Gutman i Akerman, 2008). Važnost obrazovnih aspiracija izlazi iz okvira područja obrazovanja, budući da istraživanja ukazuju da su one povezane s razvojem identiteta, osobnom dobrobiti i smanjivanjem rizika socijalne isključenosti (Bynner, 2000; Kintrea, StClair i Houston, 2011; Sparkes, 1999).

U ovom projektu, obrazovne aspiracije se definiraju kao ambicije i ciljevi učenika u vezi s neposrednim i budućim obrazovnim iskustvima i ishodima. Unutar postavljenog konceptualnog okvira, obrazovne aspiracije se smještaju u središte ekološkog sustava koji seže od neposredne razine pojedinog učenika, preko razine roditelja do udaljenijih razina razreda (vršnjaka) i škole. Za svaku razinu su određeni psihologijski koncepti kojima se ispituju priroda i odrednice obrazovnih aspiracija.

Projekt je usmjeren na istraživanje obrazovnih aspiracija učenika iz tri kohorte u tri prijelazna razdoblja osnovnoškolskog obrazovanja: ulazak u osnovnoškolsko obrazovanje (od 1. do 2. razreda), prijelaz s razredne na predmetnu nastavu (od 4. do 5. razreda) i završavanje osnovnoškolskog obrazovanja, prije prelaska u srednjoškolsko obrazovanje (od 7. do 8. razreda). Kvalitativna faza istraživanja obuhvaća dubinsko istraživanje obrazovnih aspiracija nizom polu-strukturiranih intervjua s trijadama sudionika koje se sastoje od učenika, njegovog roditelja i učitelja. U ovoj istraživačkoj fazi, u pet prigodno odabranih škola bit će praćeno 120 trijada tijekom dvije školske godine. Kvantitativna faza istraživanja, čiji je cilj modeliranje odrednica i promjena učeničkih obrazovnih aspiracija, uključuje ponavljanu primjenu upitnika na učenicima 20 po slučaju odabranih zagrebačkih osnovnih škola. U svakoj školi, svi će učenici 4. i 7. razreda biti pozvani na sudjelovanje u tri točke mjerenja tijekom dvije školske godine.

Rezultati iz obje istraživačke faze bit će integrirani istovremenim razmatranjem individualnih perspektiva tijekom vremena i korištenjem postupaka statističkog modeliranja na velikim uzorcima. Kroz sagledavanje višestrukih perspektiva, istraživanje želi pružiti cjelovitije uvide o interakcijama učenika, roditelja i učitelja koje oblikuju obrazovne aspiracije učenika te razraditi praktične preporuke za poticanje razvoja učeničkih obrazovnih aspiracija.

Napomena: Izrazi koji se koriste na ovoj mrežnoj stranici, a koji imaju rodni izričaj, odnose se na jednak način na muški i na ženski rod, bez obzira u kojem se rodu koristili.

Logotip projekta