Znanstveno-kompetitivni projekti

MOJ DOM. Izbjeglice, migracije i izbrisana sjećanja u razdoblju nakon ratova u bivšoj Jugoslaviji

O projektu

Osnovni podaci

  • Kratki naziv projekta: MDRMM
  • Nositelj projekta: Codici Cooperativa Sociale, Italija
  • Partneri: Regensburg University (Njemačka), Documenta (Hrvatska), Institut za društvena istraživanja u Zagrebu (Hrvatska), APS Lapsus (Italija), The Peace Institute (Slovenija), Maska (Slovenija), Institut za etnologiju i folkloristiku (Hrvatska).
  • Financira: Europska komisija, program Citizens, Equality, Rights and Values (CERV)
  • Trajanje projekta: 01.01.2023. – 31.12.2024.

Opis projekta

Glavni cilj projekta je adresiranje teškog povijesnog naslijeđa Zapadnog Balkana primjenom multidisciplinarnog pristupa. Bavi se odnosom prema prošlosti koja je istovremeno i značajna i problematična, pa i kontroverzna, a koja ujedno ima značajnu ulogu u oblikovanju političke i društvene sadašnjosti u post-konfliktnim društvima. Projekt je usmjeren na podizanje svijesti o zajedničkoj europskoj povijesti među njezinim građanima, stavljanjem u fokus povijesnih događaja malih razmjera na lokalnoj i razini zajednice kako bi se stvorila poveznica između globalnih, kontinentalnih i lokalnih povijesti te kako bi se naglasila veza između povijesnih događaja i njihova relevantnost za današnje vrijeme. Istovremeno, projekt promiče nove istraživačke pristupe i alate, te diseminaciju i edukaciju na ovu temu. Nadalje, poticanjem međusobnog dijeljenja spoznaja i ekspertize između uključenih institucija, projekt podiže svijest o poveznicama između uključenih zemalja te stvara vezu između europske i lokalnih povijesti. Osim usmjerenosti na prošlost, projekt bi mogao ponuditi i mogućnost rasprave o budućim proširenjima na području Zapadnoga Balkana te na području Jugoistočne Europe. Konzorcij uključen u razradu projektne ideje i njezinu implementaciju uključuje različite institucije: centre za istraživanje sjećanja, sveučilišne odjele, kazališne kuće, ustanove u području usmene povijesti i javne povijesti, obrazovne ustanove i neovisne istraživačke organizacije. Ciljne su skupine studenti, istraživači, radnici u ustanovama koje se bave sjećanjem, srednjoškolci, učitelji i edukatori, performeri, građani četiriju europskih zemalja, a bit će uključeni u sljedeće projektne aktivnosti: povijesno istraživanje, planiranje edukacija, didaktičku diseminaciju i javnu diseminaciju prilagođenu sadašnjosti.

Logotip projekta