Znanstveno-kompetitivni projekti

Kompetencije za društvo znanja i razvoj nacionalnog kurikuluma u Hrvatskoj

O projektu

Osnovni podaci

  • Trajanje: 1. 1. 2007. - 31. 12. 2013.
  • Oznaka: 100-1001677-0938

Opis projekta

Interes za znanstvenim istraživanjem kompetencija u području obrazovanja porastao je zadnjih desetljeća kada se društvo našlo pred problemom kako obrazovno odgovoriti na potrebe razvoja društva znanja i rastuću globalizaciju. Potreba da se odgovori na pitanje koje su kompetencije potrebne društvu i pojedincu da bi mogli uspješno odgovoriti na zahtjeve suvremenog života i kako formulirati odgovarajuću kurikulumsku politiku naročito je izražena u razvijenim zemljama (zemlje OECD i EU), gdje su potrebe za razvojem novih kompetencija najizraženije. Projekt polazi od holističkog pristupa u analizi kompetencija, koji obrazovanje za kompetencije promatra u širem društvenom kontekstu (kao obrazovni odgovor ne samo na potrebe pojedinca nego i društva).

Ciljevi istraživanja su:

  1. odrediti teorijski okvir za konceptualizaciju temeljnih kompetencija potrebnih za društvo znanja (odrediti kriterije za definiranje temeljnih kompetencija, njihovu kategorizaciju i izradu kompetencijskih modela),
  2. identificirati temeljne kompetencije i kompetencijske modele za društvo znanja u nacionalnim kurikulumima za obvezno obrazovanje u razvijenim zemljama (uzorak starih i novih članica EU),
  3. analizirati nacionalni kurikulum za obvezno obrazovanje u Hrvatskoj (nastavne programe i mišljenja učitelja, nastavnika, učenika i ravnatelja o razvoju nacionalnog kurikuluma) sa stajališta kompetencijskog pristupa.

Svrha projekta je da ustanovi znanstveno utemeljene indikatore za razvoj nacionalnog kurikuluma u Hrvatskoj kako bi se unaprijedila kvaliteta obveznog obrazovanja. Polazi se od pretpostavke da Hrvatska, koja je za razliku od većine europskih zemalja, tek nedavno otpočela s promjenama nastavnih programa za obvezno obrazovanje, još uvijek nema nacionalni kurikulum koji bi bio usklađen s kurikulumima razvijenih zemalja u pogledu zastupljenosti temeljnih kompetencija za društvo znanja. Očekujemo da će se istraživanjem dobiti pouzdani indikatori za razvoj kurikuluma za obvezno obrazovanje u Hrvatskoj koji bi bio usklađen s europskim razvojnim trendovima i istovremeno primjeren hrvatskom kontekstu. Osim što može poslužiti prosvjetnoj politici u donošenju odluka o razvoju nacionalnog kurikuluma, istraživanje će doprinijeti i razvoju teorijskih osnova i istraživačkih instrumenata za analizu temeljnih kompetencija za društvo znanja i njihovog utjecaja na promjene u suvremenom nacionalnom kurikulumu.

Logotip projekta