Znanstveno-kompetitivni projekti

Izrada studije na temu socijalne dimenzije visokoškolskog obrazovanja u Republici Hrvatskoj

O projektu

Osnovni podaci

  • Akronim: SDVO
  • Nositelj: Institut za društvena istraživanja u Zagrebu
  • Partner: Ministarstvo znanosti i obrazovanja
  • Financijer: Ministarstvo znanosti i obrazovanja – u sklopu Erasmus+ projekta SIDERAL
  • Trajanje projekta: rujan 2019. – lipanj 2020.

Opis projekta

Cilj projekta je istražiti socijalnu dimenziju visokoškolskog obrazovanja u Republici Hrvatskoj putem prikupljanja podataka o podzastupljenim i ranjivim skupinama u visokom obrazovanju u RH te izraditi studiju na temelju prikupljenih podataka.

Istraživačka pitanja koja se postavljaju u istraživanju su:

  • Koje su recentne spoznaje o podzastupljenim i ranjivim skupinama studenata u Hrvatskoj?
  • Na koji način nacionalne politike i strateški dokumenti sveučilišta, veleučilišta i visokih škola adresiraju socijalnu dimenziju visokog obrazovanja?
  • Kakvo je iskustvo studiranja studenata koji pripadaju podzastupljenim i ranjivim skupinama?
  • Koji su razlozi otežanog studiranja ili potencijalnog isključivanja iz sustava visokog obrazovanja studenata koji pripadaju podzastupljenim i ranjivim skupinama?
  • Koje su potrebe studenata iz podzastupljenih i ranjivih skupina vezano za studiranje?

Logotip projekta