Znanstveno-kompetitivni projekti

HAND IN HAND: Osnaživanje socio-emocionalnih kompetencija i svijesti o različitosti kod učitelja širom Europe

O projektu

Osnovni podaci

  • Nositelj projekta: Pedagoški inštitut, Ljubljana, Slovenija
  • Partneri: Pedagoški inštitut (Slovenija), Ministarstvo za izobraževanje, znanost in šport (Slovenija), Institut za društvena istraživanja u Zagrebu (Hrvatska), Ministarstvo znanosti i obrazovanja (Hrvatska), Bildungsdirektion Steiermark (Austrija), Deutsches Institut für Internationale Pädagogische Forschung (Njemačka), Universität Graz (Austrija), Mittuniversitetet (Švedska), Universidade de Lisboa (Portugal), Aarhus Universitet (Danska), Mreža centara za obrazovne politike (NEPC)
  • Financira: Europska komisija, program Erasmus +
  • Trajanje projekta: 28.02.2021. – 28.02.2024.
  • Web projekta: https://handinhand.si/hr/home2/

Kratki opis projekta

Glavni cilj ovog projekta je osnaživanje socio-emocionalnih kompetencija učitelja i njihove svijesti o različitosti kako bi ih se podržalo u radu s različitim učenicima i kako bi im se olakšalo nošenje s novim izazovima. Projekt u središte stavlja dobrobit učitelja ističući kako razvijanje njihovih socio-emocionalnih kompetencija i svijesti o različitosti istovremeno podržava učiteljsku brigu o sebi, stavljajući time u središte perspektivu učitelja. Razvoj učiteljskih socio-emocionalnih kompetencija i svijesti o različitosti podržat će se primjenom programa profesionalnog razvoja pod nazivom HAND Sustav za osnaživanje učitelja. Ovaj sustav se sastoji od: a) HAND Programa za osnaživanje učitelja, kao skupa inovativnih participativnih aktivnosti i iskustava učenja, te b) kontinuirane supervizije, praćenja i podrške učiteljima. Inovativnim integriranjem svijesti o različitosti i socio-emocionalnih kompetencija, program će učiteljima omogućiti da razvijaju kompetencije za suočavanje s izazovima nastave u različitim društvima. Te će ih kompetencije osnažiti da ne napuste prerano profesiju, pomoći im u praćenju i planiranju vlastite karijere i podržati njihovu dobrobit kao i dobrobit njihovih učenika. Program HAND Osnaživanje učitelja bit će provjeren primjenom kvazi-eksperimentalnog nacrta s kontrolnim skupinama (s prije i poslije efektima) u Sloveniji, Hrvatskoj, Švedskoj, Austriji i Portugalu, a ciljna skupina bit će učitelji u osnovnim školama. Uz to, u program će biti uključeni i ravnatelji i stručni suradnici. Ovim se projektom želi pridonijeti stvaranju sveobuhvatne obrazovne politike usmjerene na učitelje u EU davanjem preporuka na razini EU, ali i za pojedine zemlje. Kao partner na projektu, Institut za društvena istraživanja u Zagrebu odgovoran je za provedbu sustava za osnaživanje učitelja u Hrvatskoj i davanje preporuka temeljenih na rezultatima ovog istraživanja za kreiranje obrazovnih politika na nacionalnoj razini. Institut je također nositelj aktivnosti vezanih za razvoj teorijskog pregleda ključnih pojmova ovog projekta.

Logotip projekta