O projektu

Osnovni podaci

  • Puni naziv projekta: Promjene u organizaciji procesa odgoja i obrazovanja uzrokovane COVID-19 pandemijom: učinci na obrazovna iskustva, dobrobit i aspiracije učenika u Republici Hrvatskoj
  • Akronim: EWAchange
  • Nositelj projekta: Institut za društvena istraživanja u Zagrebu
  • Financijer projekta: Hrvatska zaklada za znanost
  • Trajanje projekta: 23. 08. 2021. – 22. 02. 2023.

Opis projekta

U protekle dvije godine, COVID-19 pandemija je značajno promijenila obrazovne procese u Republici Hrvatskoj. U navedenom razdoblju uvedene su različite obrazovne mjere za organizaciju obrazovnog procesa na različitim razinama obrazovanja. Organizacijske promjene koje je izazvala pandemija djelovale su na ključne aspekte obrazovnog procesa, prije svega na postavljanje obrazovnih prioriteta, izvedbu kurikuluma, pristupe vrednovanju i ocjenjivanju, okružje učenja i podršku učenicima. Promjene u tim procesima potencijalno su imale (i vjerojatno će imati i u budućnosti) izrazite posljedice na živote učenika različite dobi.
Korištenjem sekvencijalnog, longitudinalnog dizajna istraživanja miješanog modela koje sadrži veliku kvantitativnu i opsežnu kvalitativnu istraživačku dionicu, predloženi projekt predstavlja sveobuhvatno znanstveno ispitivanje značajnih promjena u hrvatskom obrazovanju nastalih kao posljedica pandemije te nastoji utvrditi obrazovne i psihosocijalne učinke tih promjena na učenike, s posebnim naglaskom na promjene njihovih obrazovnih iskustava, dobrobiti i obrazovnih aspiracija.
Poseban naglasak u projektu stavljen je na ispitivanje toga kako promjene u organizaciji obrazovnog procesa uzrokovane pandemijom djeluju na tri ranjive skupine: učenike s teškoćama u razvoju i teškoćama učenja, učenike iz nepovoljnog socioekonomskog okružja te darovite učenike.
Rezultati istraživanja bit će relevantni ne samo kao retrospektivni osvrt na jedinstvene društvene i obrazovne događaje, već i prospektivno kao izvod uvida i preporuka za budućnost. Rezultati projekta omogućit će osmišljavanje i uvođenje mjera obrazovne politike na sustavnoj razini koje mogu ublažiti nastale poremećaje obrazovnih procesa te osnažiti učenike, odgojno-obrazovne radnike i roditelje za uspješno ovladavanje kriznim situacijama u budućnosti.

Logotip projekta