Znanstveno-kompetitivni projekti

ESF projekt: Tematska mreža Cjeloživotno obrazovanje dostupno svima (TEMCO)

O projektu

Osnovni podaci

  • Akronim: TEMCO
  • Nositelj projekta: Institut za razvoj obrazovanja (IRO)
  • Partneri: Institut za društvena istraživanja u Zagrebu (IDIZ), Forum za slobodu odgoja, Udruga roditelja Korak po korak, Hrvatska udruga za ranu intervenciju u djetinjstvu, Akademija za politički razvoj, Nansen dijalog centar, Udruga za razvoj visokoga školstva „Universitas“, Udruga gradova u Republici Hrvatskoj i Pučko otvoreno učilište Zagreb.
  • Financijer projekta: projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda.
  • Trajanje projekta: 28. 10. 2020. – 27. 10. 2023.

Opis projekta

Projektom se želi doprinijeti rješavanju nepostojanja koordiniranog i učinkovitog djelovanja organizacija civilnog društva (u suradnji s drugim dionicima) u oblikovanju javnih politika za rješavanje društvenih nejednakosti u cjeloživotnom obrazovanju u Hrvatskoj. Svrha projekta je jačanje kapaciteta organizacija civilnog društva (OCD-a) za postizanje učinkovitog dijaloga s javnom upravom i znanstvenom zajednicom u oblikovanju i provođenju javnih politika za osiguravanje svima dostupnog cjeloživotnog obrazovanja, čime se stvara preduvjet za smanjivanje obrazovnih nejednakosti u Hrvatskoj.
Znanstvenici će u suradnji s drugim članicama Mreže analizirati probleme i identificirat će njihove moguće uzroke, odnosno faktore koji utječu na obrazovne nejednakosti. Istraživačka izvješća i članci bit će preduvjet za definiranje mogućih preporuka rješenja na razini javnih politika.

Logotip projekta