Znanstveno-kompetitivni projekti

ESF projekt: METAR do bolje klime (Mreža za edukaciju, tranziciju, adaptaciju i razvoj)

O projektu

Osnovni podaci

  • Akronim: METAR
  • Nositelj projekta: Društvo za oblikovanje održivog razvoja (DOOR)
  • Partneri: Institut za društvena istraživanja u Zagrebu (IDIZ); Udruga za promicanje ekološke proizvodnje hrane, zaštite okoliša i održivog razvoja „Eko-Zadar“; Brodsko ekološko društvo-BED; Udruga Zelena Istra; Forum za slobodu odgoja; Institut za političku ekologiju; Terra Hub; Zelena akcija; Fakultet elektrotehnike i računarstva Sveučilišta u Zagrebu i Grad Zagreb.
  • Financijer projekta: Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda i Ured za udruge Vlade RH.
  • Trajanje projekta: 29.10.2020. – 28.10.2023. godine.

Opis projekta

Opći cilj projekta “METAR do bolje klime (Mreža za edukaciju, tranziciju, adaptaciju i razvoj)” je uspostaviti trajnu tematsku mrežu kapacitiranih organizacija civilnog društva (OCD-a), jedinica lokalne samouprave (JLS-a) i znanstvenoistraživačkih institucija, koja će uključivanjem u sve faze razvoja javnih politika doprinijeti tranziciji u niskougljično društvo prilagođeno na klimatske promjene bez energetskog siromaštva. Kroz trajnu suradnju izgradit će se nove vještine i kapaciteti OCD-a za argumentirano zagovaranje, a znanstvenoistraživačke institucije i JLS-i će se osnažiti u metodama informiranja i uključivanja zainteresirane javnosti.
Predstavnici akademske zajednice i znanstveno-istraživačkih institucija će za predstavnike OCD-a osigurati prijenos znanja te će upoznati predstavnike OCD s tehničkom, socioekonomskom i stručnom pozadinom problematike kojom se OCD-i bave u zagovaranju na području klimatskih promjena. Zajedničkim radom na znanstvenim istraživanjima, ispitivanjima javnog mnijenja te izradom stručnih i znanstvenih članaka ojačat će se suradnja akademske, znanstvenoistraživačke zajednice i OCD-a te će se osigurati da OCD-i budu kapacitirani za argumentirano zagovaranje. Taj model nastavit će se dugoročno kroz trajno uspostavljenu suradnju putem mreže METAR.

Logotip projekta