O projektu

Osnovni podaci

  • Nositelj projekta: GOOD inicijativa
  • Financijer: Open Society Initiative for Europe
  • Partneri: Institut za društvena istraživanja u Zagrebu; Centar za mirovne studije; Forum za slobodu odgoja; GONG; Hrvatsko debatno društvo, RODA – Roditelji u akciji; Udruga roditelja “Korak po korak”, Mreža mladih Hrvatske
  • Trajanje: listopad 2016. – rujan 2017.

Opis projekta

Projekt pod nazivom Time for GOOD education? zagovara uvođenje građanskog odgoja i obrazovanja u škole te uspostavu obrazovanja kao javnog i zajedničkog dobra, afirmaciju prava na obrazovanje kao ključnog izvora demokratski usmjerene društvene promjene i promociju pluralizma i uključivosti u obrazovni sustav. Projekt se temelji na tri klastera: mobilizacija kritičnih društvenih skupina poput roditelja, mladih, nastavnika, stručnih suradnika i sindikata s ciljem pružanja potpore prije navedenim ciljevima, razvoj kurikuluma građanskog odgoja i obrazovanja i modela demokratske škole te kritičkog praćenja i zagovaranja kvalitetnih obrazovanih politika. Sudjelovanje Instituta za društvena istraživanja u Zagrebu se sastoji od istraživačkih aktivnosti vezanih uz razradu modela demokratske škole te razvoj kurikuluma građanskog odgoja i obrazovanja. Trajanje projekta je 12 mjeseci.

Logotip projekta