O projektu

Osnovni podaci

  • Kratki naziv projekta: ŠiZ
  • Nositelj: Institut za društvena istraživanja u Zagrebu
  • Partneri: Sveučilište u Rijeci, Prva riječka hrvatska gimnazija, Centar za kulturu dijaloga
  • Izvor financiranja: Institut za društvena istraživanja u Zagrebu, Sveučilište u Rijeci
  • Trajanje projekta: 1.1.2022. – do daljnjeg

Opis projekta

Projekt Škola i zajednica provodi se u suradnji Sveučilišta u Rijeci, Prve riječke hrvatske gimnazije, Centra za kulturu dijaloga i Instituta za društvena istraživanja u Zagrebu. Škola i zajednica (ŠiZ) fakultativni je predmet građanskog odgoja i obrazovanja u srednjim školama, osmišljen s ciljem promjene perspektive o građanskom odgoju i obrazovanju kroz približavanje škole zajednici i zajednice školi. Predmet je inovativno i jedinstveno odgojno-obrazovno iskustvo, a nadovezuje se i upotpunjuje s međupredmetnom temom građanski odgoj i obrazovanje kao i ishodima u kurikulumima nastavnih predmeta iz društveno-humanističkog područja poučavanja i učenja. ŠiZ se temelji na postavci da je za ostvarivanje osobne i društvene dobrobiti kod učenika nužno razvijati znanja, vještine i stavove o važnosti povezanosti u zajednici i aktivnog djelovanja pojedinaca. U skladu s time, učenici u sklopu predmeta odabiru, istražuju, stječu iskustvo te predlažu rješenje određenih pojava i problema u zajednici koje učenici samostalno identificiraju iz različitih tematskih područja.

U sklopu ŠiZ-a osmišljen je prijedlog kurikuluma građanskog odgoja i obrazovanja u srednjoj školi. Aktivnosti koje se provode u sklopu projekta su: edukacija nastavnika i nastavnica srednjih škola za provedbu predmeta, uvođenje i praćenje provedbe ŠiZ-a u srednjim školama, kontinuirana mentorska podrška nastavnicima i nastavnicama koji provode predmet te unaprjeđenje postojećeg prijedloga kurikuluma ŠiZ-a novim spoznajama i materijalima.

Dokument „Škola i zajednica. Prijedlog kurikuluma građanskog odgoja i obrazovanja u srednjoj školi

 

Logotip projekta