Ostali istraživački i stručni projekti

Procjena institucionalnih i strukturnih odrednica prijave i uspjeha na državnoj maturi

O projektu

Osnovni podaci

  • Nositelj projekta: Institut za društvena istraživanja u Zagrebu
  • Financijer: MZO, programski projekt
  • Trajanje: od veljače 2021.

Opis projekta

Cilj je projekta identificirati postoje li sustavne i perzistentne razlike u prijavama i rezultatima koje ostvaruju učenici na ispitima državne mature, a koje se mogu pripisati karakteristikama škole, programa ili prebivališta, nakon što se u obzir uzmu razlike polaznika u školskom uspjehu tijekom obaveznog osnovnog obrazovanja.
Pretpostavljamo kako postoji značajan varijabilitet u pristupanju i rezultatima na ispitima državne mature koje ostvaruju učenici s obzirom na regionalnu pripadnost, vrstu škole i školski program, a koji nije moguće objasniti strukturom učeničkog tijela (odnosno prethodnim školskim uspjehom, spolnom strukturom i dobi). Pri tome se obrasci mogu razlikovati u pojedinim županijama s obzirom na strukturu srednjeg obrazovanja, gospodarsku snagu te razinu ulaganja u obrazovanje.
Projekt koristi mikropodatke ekstrahirane iz e-Matice za razdoblje 2012.-2019. godine, uključujući uspjeh na državnoj maturi, promatrajući skup učenika koji su završili programe koji omogućuju izlazak na državnu maturu između 2017. i 2019. godine. Studije ovoga tipa predstavljaju jednu od temeljnih analitičkih primjena standardiziranih nacionalnih ispita, uobičajenu u međunarodnom kontekstu, te izuzetno primjenjivu za razumijevanje i razvoj obrazovnog sustava.
Očekujemo kako će provedene analize u okviru projekta pružiti odgovore o veličini i izvorima razlika u pristupanju i uspjehu na državnoj maturi koji proizlaze iz institucionalnih i strukturnih čimbenika. Takvi nalazi mogu poslužiti razvoju obrazovnih politika i intervencija na razini škole, lokalne zajednice, programa i obrazovnog sustava, a koje će smanjiti nejednakosti u postignućima učenika.

Logotip projekta