Ostali istraživački i stručni projekti

Istraživanje političke pismenosti učenika završnih razreda srednjih škola

O projektu

Osnovni podaci

  • Nositelj projekta: Institut za društvena istraživanja u Zagrebu
  • Financijeri projekta: razni, institutska sredstva
  • Trajanje projekta: od 2010. kontinuirano

Opis projekta

Projekt Istraživanje političke pismenosti učenika završnih razreda srednjih škola kontinuirani je projekt Instituta za društvena istraživanja u kojem se periodički ispituje politička kompetentnost mladih. Fokusirajući se na ispitivanje političkih znanja, stavova, vrijednosti i ponašanja mladih, interdisciplinaran tim znanstvenika/ica od 2010. godine prati promjene i analizira trendove političke pismenosti učenika završnih razreda srednje škole te na neki način evaluira nastavu građanskog odgoja i obrazovanja u hrvatskom školstvu. Dosad su provedena tri vala terenskih istraživanja – 2010., 2015. i 2021. godine, dok se u periodima između empirijskih istraživanja provode analize, interpretiraju rezultati i objavljuju radovi koji tematiziraju građanske kompetencije mladih. Osim toga, projekt ima za cilj i suradnju s organizacijama civilnog društva pružajući znanstvenu podlogu za izradu edukacijskih programa i zagovaračkih pozicija na temu građanske kompetencije mladih.
Projekt se provodi u suradnji sa širokim krugom znanstvenika/ca i stručnjaka/inja iz Hrvatske i inozemstva, a koordinira ga tim znanstvenika/ca s IDIZ-a i Fakulteta političkih znanosti.

Partnerske institucije i suradnici/e (treći val 2021.):

  • Fakultet političkih znanosti (izv. prof. dr. sc. Nebojša Blanuša, doc. dr. sc. Dina Vozab, prof. dr. sc. Berto Šalaj)
  • Filozofski fakultet Sveučilišta u Rijeci (izv. prof. dr. sc. Bojana Ćulum Ilić)
  • Sveučilište u Grazu (dr. sc. Ana Ljubojević)
  • Gong (Dražen Hoffmann, mag. polit.)
  • GOOD inicijativa (Martina Horvat, prof. soc. paed.)
  • Dr. sc. Anja Gvozdanović, prof. dr. sc. Vlasta Ilišin (IDIZ)


Rezultati prvog vala

Rezultati drugog vala

Logotip projekta