Ostali istraživački i stručni projekti

Istraživanje mladih u Jugoistočnoj Europi 2023-24: studija o mladima u Hrvatskoj

O projektu

Osnovni podaci

  • Izvor financiranja: Zaklada Friedrich Ebert
  • Razdoblje provedbe projekta: 1. 6. 2023. – 13. 12. 2024.
  • Organizacija nositelj projekta: Institut za društvena istraživanja u Zagrebu

Opis projekta

Istraživanje mladih u Hrvatskoj dio je međunarodnog istraživačkog projekta koji se provodi u 12 zemalja jugoistočne europske regije. Osim u Hrvatskoj, istraživanje se provodi u Albaniji, BiH, Bugarskoj, Crnoj Gori, Grčkoj, Kosovu, Sj. Makedoniji, Sloveniji, Srbiji i Turskoj. Cilj istraživanja jest utvrditi potrebe, interese i stavove mladih u regiji s obzirom na različita životna područja poput rada, obrazovanja, mobilnosti, obiteljskih odnosa, vrijednosnih orijentacija i sl. IDIZ je zadužen za izradu hrvatskog istraživačkog izvještaja temeljem kvantitativnih podataka prikupljenih metodom ankete na nacionalno reprezentativnom uzorku mladih od 1500 ispitanika u dobi od 16 do 29 godina.

Logotip projekta