Ostali istraživački i stručni projekti

Građanska kompetencija, predrasude i diskriminacija kod učenika/ca srednjih škola

O projektu

Osnovni podaci

  • Trajanje: 1. 7. 2013. - 1. 7. 2017.

Opis projekta

Cilj projekta je ispitati kako se u školi poučava građanska kompetencija te predrasude i diskriminaciju učenika-ca kroz povezivanje prediktora iz različitih domena koje opisuju osobne i društvene karakteristike pojedinca. U istraživanju bi se nastojalo integrirati diferencijalno psihologijske čimbenike (npr. osobine ličnosti, varijable autoritarnosti i orijentacije na socijalnu dominaciju), socijalno-psihologijske fenomene (npr. uloga kontakta, percepcija realne i simboličke prijetnje) te sociološke aspekte povezane s predrasudama i diskriminacijom (npr. društveno-ekonomski status učenika, razina obrazovanja roditelja, višestruko vs. isključujuće shvaćanje identiteta, odnos prema kulturnoj raznolikosti). Istraživanje će također, kao kriterije, obuhvatiti različite tipove predrasuda (etničke, vjerske, rodne itd.), ali i generalizirane predrasude (kompozit koji označuje uopćenu sklonost predrasudama, budući da su rezultati na skalama različitih tipova predrasuda visoko korelirani). Također će se istražiti koliko su teme o predrasudama, diskriminaciji i interkulturalizmu zastupljene u kurikulumima relevantnih školskih predmeta, odnosno, koliko se, na koji način i u okviru kojih nastavnih predmeta uči o tim temama u školi, kako bi se odgovorilo na pitanje što obrazovni sustav čini da se smanje učestalost i intenzitet predrasuda i diskriminacije.

Svrha kombiniranog sociologijskog i psihologijskog pristupa jest omogućiti bolju predikciju i razumijevanje sklonosti predrasudama i diskriminaciji i uvid u obrazovne mogućnosti njihove redukcije.

Mišljenja smo da je korist od ovog projekta ta što će težiti integraciji različitih pristupa u objašnjenju predrasuda i diskriminacije, dok se većina istraživanja bazira na jednom od ovih polazišta. Posljednjih godina na ovom se istraživačkom polju upravo integracija prediktora iz različitih domena (osobnih i društvenih) vidi kao logični nastavak rada na problemu predrasuda i diskriminacije. Istraživanje bi također omogućilo pisanje doktorskog rada te stvaranje pretpostavki za prijavu na međunarodne projekte.

Logotip projekta