Ostali istraživački i stručni projekti

GPS 1.1. Generacija Podrške i deStigmatizacije

O projektu

Osnovni podaci

  • Organizacija nositelj projekta: DrONe – udruga za društveni razvoj i neformalno obrazovanje
  • Partneri: Udruga Carpe Diem, Integrativni centar mentalnog zdravlja - „Zajedno snažniji”, Kinoklub Karlovac, Mreža mladih Hrvatske, Institut za društvena istraživanja u Zagrebu
  • Izvor financiranja: Active Citizens Fund – Iceland, Liechtenstein and Norway
  • Razdoblje provedbe projekta: 1.11.2022. – 31.10.2023.
  • Vrijednost projekta: 14.989,16 €
  • Kontakt osoba za projekt: Branimira Penić, info@udruga-drone.hr
  • Web-stranica / FB stranica organizacije ili projekta: https://www.facebook.com/udrugadrone

Opis projekta

Kroz istraživanje potreba mladih Gradskim programom za mlade grada Karlovca 2020.-2023. prepoznata je potreba osnivanja izvaninstitucionalnog Savjetovališta za mlade (mjera 1.1.). Savjetovalište unatoč prepoznatoj potrebi još uvijek nije uspostavljeno. Uz temeljni problem nedostatka zagovaračkih kapaciteta udruga, adekvatne skrbi o mentalnom zdravlju mladih u riziku, usluga koje su neadekvatne i nedovoljnog broja stručnjaka, prostor namijenjen unaprjeđenju mentalnog zdravlja mladih - ne postoji.

Projektom će se provesti sljedeće aktivnosti: mapiranje potreba na temelju provedbe istraživanja; osnivanje radne skupine; edukacije za civilni sektor s ciljem osnaživanja u temama mentalnog zdravlja mladih, promocije, kreiranja videosadržaja i zagovaranja; online kampanja s ciljem smanjenja destigmatizacije mentalnog zdravlja mladih te kreiranje zagovaračkog dokumenta i njegovo predstavljanje donositeljima odluka.

Lokalna će zajednica kroz online i offline promociju imati korist u smislu bolje informiranosti i povećanja svjesnosti o izazovima mentalnog zdravlja mladih, dok će partnerske organizacije imati korist kroz umrežavanje, suradnju i edukacije. Donositelji odluka imat će bolji uvid u potrebe mladih s konkretnim preporukama u području mentalnog zdravlja te će od projekta imati korist mladi za koje će se na temelju istraživanja kreirati usluge prema njihovim potrebama.

Udruga Carpe Diem doprinijet će provedbom edukacije na temu online promocije te sudjelovati u radnoj skupini za promociju mentalnog zdravlja.

Integrativni centar mentalnog zdravlja - „Zajedno snažniji” doprinijet će provedbom edukacije na temu mentalnog zdravlja mladih te sudjelovati u radnoj skupini za promociju mentalnog zdravlja.

Kinoklub Karlovac doprinijet će provedbom edukacije na temu izrade videoisječaka i sudjelovati u radnoj skupini za promociju mentalnog zdravlja, te će izraditi i uključiti mlade volontere u izradu promo-edukativnih videomaterijala.

Mreža mladih Hrvatske doprinijet će provedbom edukacije na temu zagovaranja.

Institut za društvena istraživanja u Zagrebu bit će stručna podrška u pripremi, provedbi i analizi istraživanja i preporuka proizašlih iz analize potreba u lokalnoj zajednici.

Logotip projekta