Lista obavijesti

When (deliberate) practice is not enough – the role of intelligence, practice, and knowledge in academic performance

Objavljeno: 13.07.2022.

Merim Bilalić, Ratko Đokić, Maida Koso-Drljević, Nermin Đapo i Thomas Pollet autori su izvornoga znanstvenog rada When (deliberate) practice is not enough – the role of intelligence, practice, and knowledge in academic performance [Kada (osmišljena) vježba nije dovoljna: uloga inteligencije, vježbe i znanja u akademskom postignuću]. Rad je objavljen u časopisu „Current Psychology“, indeksiranom u bazi Scopus u Q2 za područje psihologije (2021).

Dobro je poznato da akademsko postignuće (AP) ovisi o brojnim faktorima, kao što su intelektualni kapaciteti, vježba i prethodno znanje. Ti su faktori, međutim, rijetko mjereni istovremeno i stoga o njihovim interakcijama još uvijek ne znamo puno. Ovdje je predstavljen model posredovanih faktora akademskog postignuća (m-FAP), koji istovremeno procjenjuje direktne i indirektne, posredovane, efekte na AP. U studiji trajanja jednog semestra sa 118 brucoša autori su pokazali da su inteligencija i radno pamćenje samo indirektno utjecali na AP na studentima bliskom, manje izazovnom akademskom kolegiju (Uvod u psihologiju). Njihov utjecaj bio je posredovan prethodnim znanjem i samoreguliranim aktivnostima učenja nalik osmišljenoj vježbi. U manje poznatom i zahtjevnijem kolegiju (Statistika u psihologiji), intelektualni kapaciteti su utjecali na postignuće i izravno, ali i neizravno, kroz prethodno znanje. Utjecaj osmišljene vježbe, međutim, bio je znatno slabiji u zahtjevnijem kolegiju. Količina vremena i truda koju su studenti utrošili na teži kolegij nije mogla kompenzirati prednosti viših razina inteligencije i prethodnog znanja. m–FAP model objašnjava prethodne kontradiktorne rezultate definiranjem okvira za razumijevanje opsega i ograničenja pojedinačnih faktora u AP, koji ne ovise samo jedan o drugome, već i o kontekstu učenja.

Članak je u slobodnom pristupu dostupan na poveznici: http://idiprints.knjiznica.idi.hr/1024/.

Tagovi