Lista obavijesti

Vizionar do kraja: Bono Zvonimir Šagi o dijalogu s nevjerujućima

Objavljeno: 12.01.2023.

Prof. dr. sc. Ankica Marinović i prof. dr. sc. Ivo Josipović autori su izvornog znanstvenog članka „Vizionar do kraja: Bono Zvonimir Šagi o dijalogu s nevjerujućima“. Članak je objavljen u časopisu Radovi Zavoda za znanstveni rad Varaždin (33).

Iz sažetka: Cilj ovog rada je prikaz stavova Bona Zvonimira Šagija o ateizmu i dijalogu s nevjerujućima u kontekstu poslijekoncilske Crkve u Hrvatskoj. Nakon pregleda službenih koncilskih stavova prema dijalogu općenito, s naglaskom na dijalog s nevjerujućima, slijedi prikaz društvenog i religijskog konteksta koncilskog i poslijekoncilskog vremena u Hrvatskoj, kao i konteksta vremena nakon osamostaljenja hrvatske države. Nakon toga slijedi pregled stavova i razmišljanja Bona Zvonimira Šagija o znakovima vremena u spomenutim razdobljima, osobito u razdoblju nakon osamostaljenja hrvatske države, o novim oblicima ateizma kao znakovima vremena i potencijalnim temama dijaloga s ateistima, bilo da je riječ o praktičnom dijalogu ili dijalogu traženja.

Članak je dostupan na poveznici.

Tagovi