Lista obavijesti

Terensko istraživanje na Žumberku u sklopu HRZZ-ARRS projekta ISOLATION

Objavljeno: 31.05.2023.

U sklopu slovensko-hrvatskog bilateralnog projekta Slovenske istraživačke agencije (ARRS) i Hrvatske zaklade za znanost (HRZZ) 'Izolirani ljudi i zajednice u Sloveniji i Hrvatskoj - ISOLATION' (IPS 2022-02-3741)/'Izolirani ljudje in skupnosti v Sloveniji in na Hrvaškem' provodi se terensko istraživanje na Žumberku.

Etnografska istraživanja provode Lana Peternel i Nikolina Hazdovac Bajić (Institut za društvena istraživanja u Zagrebu) te Filip Škiljan i Ana Perinić Lewis (Institut za migracije i narodnosti).

Mjesta istraživanja su Sošice, Radatovići, Kašt, Badovinci, Vivodina, Belošići u Hrvatskoj, te Vidošiči i Drašiči u Sloveniji.

Tagovi