Lista obavijesti

„Sveprožimajuća“ država: identiteti poduzetnika, frustracije i zahvalnost

Objavljeno: 02.02.2023.

Dr. sc. Lana Peternel i dr. sc. Karin Doolan autorice su znanstvenog rada 'The “pervasive” state: entrepreneurial identities, frustration, and gratitude', objavljenog u časopisu 'Dialectical Anthropology' koji je indeksiran u bazi Scopus u Q1 za područje antropologije (2021. godine).

Iz sažetka: Država je zauzela središnje mjesto tijekom pandemije COVID-19 na neočekivane načine. Spašavanje privatnih tvrtki javnim novcem primjer je državnog intervencionizma usred prilično dominantnog diskursa našeg vremena: diskursa o "neoliberalnoj državi". U ovom članku analiziramo kako su vlasnici mikropoduzeća u Hrvatskoj percipirali državne prakse tijekom pandemije COVID-19 i kako su interakcije s državom prije pandemije pridonijele njihovim konstrukcijama. Promišljamo o državi kao povijesno ukorijenjenom društvenom odnosu koji se razumije, doživljava i osjeća. Oslanjajući se na intervjue, razvijamo tri teme koje ilustriraju slojevit i problematičan odnos između vlasnika poduzeća i države iz njihove perspektive "postojanja" države: slike vlasnika poduzeća posredovane od strane države: tajkuni i heroji; frustrirajuće državne prakse; kontradiktorne slike — dobronamjerna država. Prožimanje države ogleda se u načinu na koji je postsocijalistička država oblikovala profesionalne identitete u poslovnom sektoru, u izrazito negativnom emocionalnom krajoliku koji državne prakse, čini se, potiču, ali i u naznakama blagonaklonosti države tijekom pandemije COVID-19. Identificirani neksus emocija vezan uz državne prakse - ogorčenost, razočaranje, iznerviranost, zahvalnost - i njihova povijesna ukorijenjenost snažan su pokazatelj kako su današnje konstrukcije države izraz "nagomilane povijesti". Naši sugovornici temeljem svojih iskustava s državnim praksama konstruiraju državu kao korumpiranu, nesposobnu, neučinkovitu, nebrižljivu, prisilnu, tek povremeno dobronamjernu, i u izrazito afektivnom registru kao “nepotrebnu”, istovremeno izražavajući i želju za državom koja “ brine”, osobito u uvjetima katastrofe.

Rad je nastao u sklopu HRZZ projekta 'Otpornost hrvatskog društva uslijed COVID-19 pandemije (SOCRES)', čiji je voditelj dr. sc. Branko Ančić.

Članak je dostupan na poveznici.