Lista obavijesti

Sraz struke, politike i javnosti: pogled biomedicinske i zdravstvene struke na krizu izazvanu pandemijom bolesti COVID-19

Objavljeno: 06.05.2024.

Marija Brajdić Vuković autorica je znanstvenog rada Sraz struke, politike i javnosti: pogled biomedicinske i zdravstvene struke na krizu izazvanu pandemijom bolesti COVID-19. Članak je objavljen u časopisu ‘Politička misao’, 61 (1).

Sažetak: Ovaj rad bavi se pitanjem odnosa znanosti i politike te društvene odgovorno‎sti znanosti tijekom društvenih kriza koje imaju posljedice za preživljavanje ‎i dobrobit građana. Temelji se na analizi podataka devet intervjua provedenih ‎s hrvatskim biomedicinskim stručnjacima koji su tijekom pandemije korona‎virusa (2020-2022) bili na samoj fronti, bilo da su bili uključeni u donošenje ‎pandemijskih mjera, bilo da su se bavili ublažavanjem posljedica. Rezultati ‎pokazuju da je znanost tijekom krize imala unutarnje rasprave, no najviše u ‎fokus dolazi kompleksan odnos politike i znanosti te znanosti i medija, a po‎sljedično se teškoće iz tih odnosa pretaču na odnos znanosti i javnosti – gra‎đana. Rad te nalaze razmatra u kontekstu različitih argumentacija društvene ‎odgovornosti znanosti, ali podvlači i važnost razumijevanja društveno-politič‎kog konteksta i upravljanja politikama u stalnom razgovoru sa svim važnim ‎sektorima društva.

Rad je dostupan na poveznici.

Tagovi