Lista obavijesti

Profesionalna iskustva seksualnih radnika/ca u interakciji strukture i djelovanja u Hrvatskoj

Objavljeno: 10.01.2024.

Ivana Radačić, Marija Antić i Mirjana Adamović autorice su rada “Sex Workers’ Professional Experiences in the Interplay of Structure and Agency in Croatia” koji je objavljen u časopisu “Politička misao, 60 (4).

Sažetak: Još uvijek je relativno malo studija o zadovoljstvu poslom i kvaliteti posla u odnosu na seksualni rad, dijelom zbog ideoloških prijepora oko seksualnog rada. U ovom članku odmičemo se od dihotomnog razumijevanja ovog fenomena i analiziramo profesionalna iskustva seksualnih radnica/ka koje/i rade samostalno u zatvorenim prostorima, a u kontekstu kriminalizacije i orođenih socio-ekonomskih realnosti. Raspravljamo o njihovim motivacijama, percepcijama i iskustvima te o strategijama kontrole i zaštite. Istraživanje pokazuje kako svi sugovornici imaju određenu autonomiju i kontrolu u poslu, unatoč strukturalnim ograničenjima. Čimbenici koji najvišu utječu na mogućnost kontrole uvjeta rada te time iskustava seksualnih radnica/ka tiču se njihovih ekonomskih pozicija, motivacija za seksualni rad i samopercepcije. Negativna iskustva uglavnom su povezana s kriminalizacijom i stigmatizacijom prostitucije koje prvenstveno pogađaju žene, stvarajući tako dodatne rizike za njihovu sigurnost i zdravlje. Rezultati istraživanja stoga pozivaju na integrativni pristup javnim politikama koji pretpostavlja punu dekriminalizaciju dobrovoljnog seksualnog rada odraslih.

Rad je dostupan na poveznici.

Tagovi