Lista obavijesti

Održano predstavljanje HRZZ projekta TeachWell

Objavljeno: 28.01.2022.

Istraživački projekt „Uloga ličnosti, motivacije i socio-emocionalnih kompetencija u profesionalnoj dobrobiti učitelja u ranoj fazi karijere – TeachWell“, financiran putem Hrvatske zaklade za znanost, predstavljen je zainteresiranoj javnosti 27. 01. 2022. godine u prostorijama Leksikografskog zavoda „Miroslav Krleža“. Voditeljica projekta dr. sc. Iris Marušić istaknula je da će se projektom nastojati istražiti ključne odrednice psihološke dobrobiti učitelja u ranoj fazi karijere. Uz teorijski i metodološki doprinos razvoju istraživanja učiteljske profesije, rezultati projekta poslužit će za osmišljavanje preporuka o podršci učiteljima u ranoj fazi karijere kako bi se spriječilo njihovo izgaranje na poslu i posljedično odustajanje od ove profesije, što je problem koji se sve više uočava i u Hrvatskoj i u Europi. Članovi projektnog tima dr. sc. Jelena Matić Bojić i dr. sc. Josip Šabić predstavili su rezultate istraživanja o iskustvima učitelja razredne i predmetne nastave vezanih za provođenje nastave za vrijeme pandemije, te su istaknuli da je poučavanje za vrijeme pandemije povećalo razinu radnog opterećenja učitelja. Istodobno su njihovo zadovoljstvo poslom i entuzijazam za poučavanje ostali u velikoj mjeri očuvani, a gotovo polovica ispitanih učitelja navodi da su se čak i povećali.

Projekt je započeo u veljači 2021. godine, a provodit će se do veljače 2025. godine. Članovi/ice istraživačkog tima, osim već spomenutih, su dr. sc. Ivana Pikić Jugović, Mirta Mornar i Dora Petrović iz Instituta za društvena istraživanja u Zagrebu te Tea Pavin Ivanec s Učiteljskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu i Josipa Mihić s Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu.

Više o projektu: https://www.idi.hr/teachwell/.