Lista obavijesti

Objavljeni su rezultati novih istraživanja o obrazovnim nejednakostima u Hrvatskoj

Objavljeno: 26.04.2024.

Provedena je serija istraživanja o nejednakostima od rane i predškolske do odrasle dobi te su objavljeni novi članci i publikacije koji donose rezultate šest znanstvenih istraživanja. Istraživanja je provela Mreža Cjeloživotno učenje za sve, koja okuplja više od 60 stručnjaka iz znanosti, obrazovanja i civilnog društva. Riječ je o jednoj od najvećih inicijativa za istraživanje problema nejednakosti u obrazovanju u Hrvatskoj. Istraživanja su obuhvatila više od 2500 anketiranih sudionika i više od 300 sudionika fokus grupa i intervjua te su rezultirala objavom ukupno 14 različitih radova. Objavljeni radovi pružaju jedinstven pogled u iskustva odgojitelja, učitelja, učenika i studenata koji su suočeni s obrazovnim nejednakostima. Na temelju rezultata istraživanja izrađene su detaljne preporuke za javne politike za unaprjeđenje pravičnosti i uključivosti hrvatskog obrazovnog sustava. Svi rezultati objavljeni su na stranici https://www.obrazovanjezasve.hr/istrazivanja/.

Niže u tekstu donosimo popis radova objavljenih na temelju provedenih istraživanja, prema razini obrazovanja:

Rani i predškolski odgoj i obrazovanje; osnovno obrazovanje

Srednje obrazovanje

Visoko obrazovanje

Obrazovanje odraslih

Horizontalne teme – javne politike obrazovanja

Horizontalne teme – perspektiva dionika o obrazovnim nejednakostima

Na temelju nalaza istraživanja izrađene su preporuke za javnu politiku koje su bile predmet javnih rasprava s 270 dionika sustava obrazovanja. Među ključnim su preporukama osiguravanje

  • primjerene financijske potpore za djecu, mlade i odrasle iz skupina u nepovoljnom položaju,
  • dodatne podrške polaznicima obrazovanja za savladavanje zahtjeva obrazovnih programa,
  • dodatne podrške obrazovnim radnicima za rad sa skupinama u nepovoljnom položaju.

Mreža također zagovara donošenje nacionalnog plana za pravičnost i uključivost u cijelom obrazovnom sustavu i provedbu nacionalnog programa za dobrobit u obrazovnim ustanovama.

Preporuke Mreže dostupne su na platformi: https://www.obrazovanjezasve.hr/platforma-za-pracenje-preporuka-mreze/.

Kontakt za više informacija:

Thomas Farnell,
01 – 4555 151
tfarnell@iro.hr