Lista obavijesti

Objavljena je publikacija „Raditi na određeno“ nastala u sklopu projekta „Rad po mjeri čovjeka“

Objavljeno: 19.07.2022.

Teo Matković urednik je i, uz Katarinu Jaklin, Jelenu Ostojić i Sunčicu Brnardić, autor uredničke knjige „Raditi na određeno: Raširenost, regulacija i iskustva rada putem ugovora na određeno vrijeme u Hrvatskoj“, koja je nastala u sklopu projekta „Rad po mjeri čovjeka“.

(iz Uvoda)

U knjizi su okupljeni prilozi koji iz različitih disciplinarnih perspektiva, temeljem više analitičkih izvora, analiziraju položaj zaposlenih na određeno u Hrvatskoj, te identificiraju aspekte marginalizacije osoba angažiranih u ovom obliku zaposlenosti. U poglavlju pod naslovom „Prekarizacija rada u Hrvatskoj“ Jelena Ostojić smješta rad na određeno u kontekst širih pojmova prekarnog rada i privremene zaposlenosti, te pruža pregled postojeće literature o ovoj temi koja je nastala u Hrvatskoj kroz protekla dva desetljeća. Također, temeljem standardiziranih europskih izvora, autorica prikazuje promjene u pojavnosti, strukturi i značajkama privremene zaposlenosti u Hrvatskoj od 2007. godine, te prema tim pokazateljima smješta Hrvatsku u europski kontekst.

U sljedećem poglavlju, „Regulacija ugovora o radu na određeno vrijeme: Europski i nacionalni okvir u svrhu zaštite zaposlenih i osiguravanja ravnoteže na tržištu rada” Sunčica Brnardić izlaže glavna područja europske direktive i njezine implementacije u Hrvatskoj, odnosno elemente zakonske regulacije zapošljavanja na određeno. Također, s obzirom na to da su u pitanju izazovi s kojima se na različite načine nose i druge europske zemlje, poglavlje pruža sažet pregled normativnih rješenja u većini članica Europske unije.

Katarina Jaklin u četvrtom poglavlju izlaže analizu nazvanu „Uvjeti rada zaposlenih putem ugovora o radu na određeno vrijeme: primjena okvira rada po mjeri čovjeka“. U njoj temeljem podataka nacionalno reprezentativnih istraživanja koja su u sklopu projekata Saveza samostalnih sindikata Hrvatske (SSSH) provedena 2018. i 2019. godine istražuje razlike između zaposlenih na određeno i neodređeno u njihovim uvjetima rada, kao i čimbenike koji pridonose tim razlikama.

Iduće poglavlje pod naslovom „Istraživanje iskustva rada na određeno u Hrvatskoj: (ne)jednakost postupanja i perspektive radnika_ca” predstavlja središnji analitički doprinos projekta. U njemu, temeljem istraživanja koje je namjenski provedeno u sklopu ovoga projekta tijekom ljeta 2021. godine, Katarina Jaklin i Teo Matković istražuju oblike i ishode zapošljavanja na određeno, a posebice iskustva nejednakoga postupanja i diskriminacije u odnosu na usporedive radnike_ce, kao i procjenu nepovoljnog učinka rada na određeno na druge aspekte života.

Zaključno, u ovoj publikaciji okupljeni nalazi ukazuju kako je rad na određeno danas u Hrvatskoj manje nego ikada izuzetak, često ne vodi do trajnih poslova, a analize predstavljene u ovom projektu ukazuju na nerijetko nepovoljnije uvjete rada i nejednak tretman tako zaposlenih, pa i na negativne posljedice ove vrste rada na druge aspekte života.

Publikacija je dostupna na sljedećoj poveznici.

Tagovi