Lista obavijesti

Koherentnost ciljeva strateških dokumenata u Hrvatskoj: obrazovanje, mladi i poticanje čitanja

Objavljeno: 04.01.2023.

Dr. sc. Nikola Baketa autor je znanstvenog rada  „Koherentnost ciljeva strateških dokumenata u Hrvatskoj: obrazovanje, mladi i poticanje čitanja”. Rad je objavljen u časopisu „Hrvatska i komparativna javna uprava”, 22 (4).

Cilj je rada dati početne uvide u koherentnost hrvatskih javnih politika eksplorativnom analizom triju strateških dokumenata: „Nove boje znanja – Strategija obrazovanja, znanosti i tehnologije”, „Nacionalni program za mlade za razdoblje od 2014. do 2017. godine” i „Nacionalna strategija poticanja čitanja za razdoblje od 2017. do 2022. godine”. Analizom je utvrđeno da je tematska srodnost pojedinih dokumenata snažna podloga za postizanje širokog opsega koherentnosti, da usmjerenost na bliske ciljane skupine doprinosi koherentnosti te da usmjerenost dokumenta na specifičan problem rezultira manjim opsegom koherentnosti. Temeljni je nalaz da se koherentnost očituje u potkategorijama sektorski orijentiranih i vrijednosno orijentiranih ciljeva gdje se ostvaruje većina podudarnosti triju dokumenata. Moguće je zaključiti da je za uočavanje svih nijansi koherentnosti važno koristiti se kvalitativnom i kvantitativnom analizom. Na konceptualnoj razini pokazalo se da je koherentnost višedimenzijska te se njezino nijansiranje najbolje može predočiti kontinuumom koji pokazuje kako koherentnost varira od faze formulacije do faze implementacije.

Članak je dostupan na poveznici.

Tagovi