Lista obavijesti

Jelena Zlatar Gamberožić, Jana Vukić, Sara Ursić i Anđelina Svirčić Gotovac sudjelovale su na konferenciji „MIC - Vis, 2022 Mediterranean Islands Conference”

Objavljeno: 19.09.2022.

Jelena Zlatar Gamberožić, Jana Vukić, Sara Ursić i Anđelina Svirčić Gotovac sudjelovale su na konferenciji „MIC - Vis, 2022 Mediterranean Islands Conference”, održanoj na Visu od 14. do 17. 9. 2022. godine, s radom pod naslovom „Some Aspects of the Social and Cultural Dimensions of Sustainability on two Adriatic Islands”. Rezultati istraživanja pokazali su da na otoku Braču postoji razvijena socijalna dimenzija održivosti prvenstveno u smislu kohezije lokalne zajednice. Istaknut je socijalni kapital, bliske veze i zajedničko rješavanje problema među stanovnicima. Kulturna dimenzija održivosti na otoku Rabu (materijalna i nematerijalna kulturna baština), iako postojeća, često je zanemarena u korist masovnog turizma. Istraživanja su prilog analizi održivosti na jadranskim otocima.