Lista obavijesti

Izazovi prilagodbe na posljedice klimatskih promjena – urbano-lokalna perspektiva iz četiri hrvatska grada

Objavljeno: 14.05.2024.

Dr. sc. Branko Ančić, Tomislav Cik, Katarina Jaklin i Miljenka Kuhar autori su rada „Izazovi prilagodbe na posljedice klimatskih promjena – urbano-lokalna perspektiva iz četiri hrvatska grada” objavljenog u časopisu ‘Socijalna ekologija’, 22 (1).

Sažetak: Klimatske promjene po svojim karakteristikama predstavljaju kompleksan problem za čovječanstvo te su kao okolišni problem bez presedana. Procjenjuje se da su gradovi, odgovorni za 70% globalnih emisija CO2 povezanih s proizvodnjom energije, te oko 65% ukupne energetske potražnje. Upravo zbog toga u adaptaciji na klimatske promjene posebnu težinu nose gradovi te regionalne i lokalne zajednice. Pojam prilagodbe na klimatske promjene podrazumijeva promjenu ponašanja, djelovanja i donošenja odluka na način da ih se prilagodi potrebnim biološkim, društvenim i infrastrukturnim odgovorima na klimatske promjene. Pritom adaptacija ovisi o događajima koji su se dogodili ili o onima koji će se tek dogoditi. Razumijevanje trenutnih primjena adaptacijskih rješenja ovisi o višestruko isprepletenim načinima na koje ljudi doživljavaju klimatske promjene, nose se s njima ili pak imaju određeno znanje i/ili vjerovanje o njima. Cilj ovog rada je istražiti na koji način se prepoznaju i procjenjuju adaptivni izazovi i potencijali u borbi protiv klimatskih promjena iz perspektive gradova i regionalne administracije. U tu svrhu provedeno je kvalitativno istraživanje sa stručnjacima i stručnjakinjama relevantnim za teme borbe protiv klimatskih promjena u četiri hrvatska grada: Puli Slavonskom Brodu, Zadru i Zagrebu (N=45). U analizi je korišteno višerazinsko otvoreno kodiranje koje je omogućilo induktivnu konceptualizaciju osnovnih kategorija na temelju kojih je napravljena tematska analiza koja je omogućila strukturiranje prikaza dobivenih rezultata u cjelovit narativ o adaptaciji lokalnih zajednica na klimatske promjene.

Više: http://idiprints.knjiznica.idi.hr/1145/.

Tagovi