Lista obavijesti

Istraživanje rizika od napuštanja visokog obrazovanja u Hrvatskoj: empirijska analiza

Objavljeno: 29.09.2022.

Dr. sc. Josip Šabić i dr. sc. Saša Puzić autori su znanstvenog rada „Exploring dropout risk in higher education in Croatia: an empirical analysis“. Rad je objavljen u časopisu „Issues in Educational Research“, 32 (3).

U radu se ispituje povezanost društvenog podrijetla te različitih akademskih i institucionalnih čimbenika s pokazateljima rizika od napuštanja visokog obrazovanja (tj. sa studentskom procjenom vjerojatnosti diplomiranja i razmišljanjem o napuštanju studija). Bivarijatna analiza i višerazinski logistički modeli korišteni su u analizi podataka prikupljenih na 1533 studenata s 25 studijskih programa Sveučilišta u Zagrebu. Rezultati potvrđuju pretpostavku o povezanosti rizika od napuštanja visokog obrazovanja i različitih čimbenika (tj. društvenog podrijetla, akademskih i institucionalnih varijabli), ali i da postoje određene razlike u vezi dva korištena pokazatelja percipiranog rizika. Nadalje, analiza ukazuje da se percipirani rizik od napuštanja studija može promatrati kao dio procesa samoselekcije u kojem kombinacija različitih čimbenika vodi studenta k napuštanju visokog obrazovanja. Sukladno tome, upućuje se da nije dovoljno samo procjenjivati relativne doprinose različitih korelata rizika od napuštanja studija, nego je potrebno i sagledati te doprinose u kontekstu donošenja obrazovnih odluka neovisno o akademskom postignuću.

Članak je dostupan na poveznici: http://idiprints.knjiznica.idi.hr/1036/.