Lista obavijesti

Istraživanje dinamične prirode učeničkih obrazovnih aspiracija: longitudinalna studija miješanog modela

Objavljeno: 03.01.2024.

Boris Jokić i Zrinka Ristić Dedić autori su rada „Examining the dynamic nature of pupils’ educational aspirations: a longitudinal mixed-model study”, koji je objavljen u časopisu „Center for Educational Policy Studies Journal”.

Sažetak: Ovaj rad opisuje rezultate potpuno integriranog longitudinalnog istraživanja mješovitog modela u kojem se istražuje priroda, promjene i interakcija između srednjoškolskih i visokoškolskih aspiracija učenika u Hrvatskoj. Istraživanje je provedeno tijekom dvije školske godine u kojima su učenici pristupali prijelazu iz osnovne škole prema diferenciranoj srednjoj školi. Kvalitativni dio istraživanja je usmjeren na dubinsko istraživanje obrazovnih aspiracija 30 učenika iz pet škola putem serije 118 polustrukturiranih razgovora. Kvantitativni dio istraživanja obuhvaćao je ponovljenu primjenu upitnika (N=823) dok su učenici napredovali prema završnoj godini osnovnog obrazovanja. Generalizirane procjene jednadžbi za ponovljene mjere ishoda i postupci modeliranja rasta krivulje latentnog rasta ukazuju na značajne promjene u srednjoškolskim aspiracijama i na stabilne visokoškolske aspiracije tijekom vremena. Kvalitativne analize ukazuju na pet obrazaca srednjoškolskih aspiracija i tri obrasca visokoškolskih aspiracija. Analiza interakcije između aspiracija na različitim obrazovnim razinama sugerira da srednjoškolske aspiracije posreduju u učeničkim visokoškolskim aspiracijama. Ovi rezultati sugeriraju da je potrebno uložiti poseban napor kako bi se učenici informirali o njihovim mogućim obrazovnim opcijama, kako na razini srednje škole, tako i na razini visokog obrazovanja.

Rad je dostupan na poveznici.

Tagovi