Lista obavijesti

Housing Estates in Europe: Poverty, Ethnic Segregation and Policy Challenges

Objavljeno: 29.12.2022.

Anamaria Klasić autorica je prikaza knjige „Housing Estates in Europe: Poverty, Ethnic Segregation and Policy Challenges“ (ur. Daniel Baldwin Hess, Tiit Tammaru and Maarten van Ham). Prikaz je objavljen u časopisu „Sociologija i prostor“, 60 (1). indeksiranom u Q2 u bazi Scopus za područje Urban Studies (2021).

U zborniku autori na primjeru studija slučaja 14 europskih gradova opisuju putanje razvoja velikih modernističkih stambenih naselja. Prikazana su istraživanja svojevrsni nastavak velikog europskog projekta Restate, koji je početkom stoljeća ukazao na negativne fizičke i društvene trendove koji pogađaju velika stambena naselja. Kroz poglavlja autori odgovaraju na sljedeća istraživačka pitanja: Uzimajući u obzir potencijal za moguće intervencije, kakav je utjecaj velikih stambenih naselja na procese reprodukcije nejednakosti, siromaštva i segregacije u europskim gradovima danas? Jesu li putanje razvoja stambenih naselja i dalje različite (rezultat Restatea) i što uzrokuje te razlike? Koja je pritom uloga širih obrazaca i trendova u stambenim statusima i rezidualizaciji, odnosno kako na stambena naselja utječe privatizacija tog stambenog fonda? Jesu li razne intervencije prisutne u europskom kontekstu bile uspješne i kako se velika stambena naselja mogu pretvoriti u domove za budućnost? Kao zaključak autori sastavljaju 10 lekcija za buduće planiranje gradova unutar i van Europe.

Članak je dostupan na poveznici.

Tagovi