Lista obavijesti

Gender Differences and Motivation for the Teaching Profession: Why do Men Choose (Not) To Teach?

Objavljeno: 17.03.2023.

Ivana Pikić Jugović, Ana Maskalan i Tea Pavin Ivanec autorice su znanstvenog rada Gender Differences and Motivation for the Teaching Profession: Why do Men Choose (Not) To Teach?, objavljenog u časopisu Australian Journal of Teacher Education, 47 (9).

Iz sažetka: Cilj ovog istraživanja bio je ispitati rodne razlike u motivaciji za odabir nastavničke profesije i percepciju demotiviranosti muškaraca za izbor ove profesije. 279 studenata/ica završnih godina studija predmetne nastave s različitih fakulteta u Zagrebu ispunilo je FIT-Choice upitnik (Watt & Richardson, 2007) i Skalu demotiviranosti muškaraca za odabir nastavničke profesije. Rezultati su pokazali da su, neovisno o rodu, budući predmetni nastavnici/e primarno motivirani intrinzičnim i društveno korisnim vrijednostima poučavanja, dok specifične rodne razlike impliciraju važnost uloge društvenih čimbenika u odabiru ove profesije kod muškaraca. Nizak status nastavničke profesije percipiran je kao dominantan razlog demotiviranosti muškaraca da je izaberu. Žene u većoj mjeri od muškaraca smatraju da su muškarci demotivirani odabrati poučavanje jer je to ženska profesija. Raspravljene su i implikacije nalaza o (de)motiviranosti muškaraca za poučavanje za obrazovne politike.

Članak je dostupan ovdje.

Tagovi