Lista obavijesti

Dr. sc. Nikola Petrović i Filip Fila sudjelovali su na znanstvenom kolokviju „Moć politika povijesti: Povijest u javnom prostoru 2022.“ u organizaciji Kliofesta

Objavljeno: 09.12.2022.

Dr. sc. Nikola Petrović i Filip Fila sudjelovali su na okruglom stolu „Moć politika povijesti: Povijest kao čimbenik u oblikovanju nacija“, održanom u sklopu znanstvenog kolokvija „Moć politika povijesti: Povijest u javnom prostoru 2022.“ u organizaciji Kliofesta.

Predstavili su rad „Centrist and Radical Right Populists in Central and Eastern Europe: Divergent Visions of History and the EU“ nastao u koautorstvu s Višeslavom Raosom s Fakulteta političkih znanosti Sveučilišta u Zagrebu. Rad je dostupan na poveznici.

Uz to, raspravi su pridodali svoja viđenja pitanja metodološkog nacionalizma u istraživanjima.

Program kolokvija moguće je vidjeti na sljedećoj poveznici.