Lista obavijesti

Dr. sc. Jelena Zlatar Gamberožić sudjelovala je na konferenciji o zagrebačkim parkovima

Objavljeno: 28.11.2022.

Dr. sc. Jelena Zlatar Gamberožić, dr. sc. Jana Vukić (Odsjek za sociologiju Filozofskog fakulteta u Zagrebu) i dr. sc. Sara Ursić (Institut „Ivo Pilar”) sudjelovale su na konferenciji „Parkovi za sve. Zagrebački parkovi- može li drugačije?”, koja je održana u petak, 25.11.2022. u Orisu.

Tema njihova izlaganja bila je „Što građani očekuju od gradskih parkova - participacija i lokalne bottom–up inicijative”.

Više: https://zasadistablonebudipanj.hr/konferencija-parkovi-za-sve/.

Fotografija je preuzeta s mrežnih stranica Hrvatske komore arhitekata.