Lista obavijesti

Dispozicijska afektivnost, emocionalni napor i samoefikasnost učitelja: longitudinalna analiza

Objavljeno: 30.09.2022.

Dr. sc. Irena Burić i Mirta Mornar autorice su znanstvenog rada „Teacher dispositional affectivity, emotional labor, and self-efficacy: a longitudinal analysis“. Rad je objavljen u časopisu „Current psychology“.

Rad donosi rezultate longitudinalnog istraživanja provedenog u tri vremenske točke na uzorku od više od 3000 učitelja. Autorice su ispitivale recipročni odnos između učiteljskih strategija emocionalnog napora i njihove samoefikasnosti. Drugim riječima, istraživale su povezanost načina na koje se učitelji nose s emocionalnim naporom koji donosi njihova profesija (strategije) te učiteljskih uvjerenja o tome koliko su sposobni obavljati svoju profesiju (samoefikasnost). Među strategijama emocionalnog napora promatrane su površinske strategije prikrivanja i glumljenja emocija te dubinska strategija koja uključuje nastojanje da se doživljene emocije usklade s onima koje se prezentiraju u razredu. Dodatno, zbog nedostatka empirijskih istraživanja o ulozi stabilnih individualnih razlika u objašnjenju učiteljske regulacije emocija i motivacije, ispitana je uloga dispozicijske afektivnosti učitelja (pozitivne i negativne afektivnosti). Rezultati su pokazali da učitelji skloniji pozitivnoj dispozicijskoj afektivnosti češće primjenjuju dubinsku strategiju, dok je negativna afektivnost povezana s češćim prikrivanjem emocija (površinskom strategijom emocionalnog napora). Također, istraživanje je pokazalo da su učiteljska samoefikasnost i prikrivanje emocija povezani čak i uz kontrolu dispozicijske afektivnosti.

Više: http://idiprints.knjiznica.idi.hr/1021/.