Lista obavijesti

Čestitamo svim učiteljicama i učiteljima njihov dan!

Objavljeno: 05.10.2022.

Povodom Svjetskog dana učitelja objavljujemo analitičko izvješće „Nemamo tri mjeseca godišnjeg - Perspektive učitelja i nastavnika osnovnih i srednjih škola o radu u školi i društvenom statusu u Republici Hrvatskoj“.

Izvješće je nastalo temeljem rezultata znanstvenog projekta „Promjene u organizaciji procesa odgoja i obrazovanja uzrokovane COVID-19 pandemijom“ kojeg financira Hrvatska zaklada za znanost.

Istraživanje s 3634 učiteljica/a i nastavnica/ka iz 159 osnovnih i srednjih škola ukazuje snažno na potrebu osvješćivanja složenosti rada učitelja te podizanja njihovog društvenog statusa.

Glavni nalazi istraživanja su:

  • Učitelji i nastavnici u Republici Hrvatskoj iskazuju visoku razinu zadovoljstva poslom. Većina učitelja i nastavnika i dalje uživa u svom radu te ih posao ispunjava.
  • Zaposleni u osnovnim i srednjim školama doživljavaju vlastiti posao izrazito zahtjevnijim u usporedbi s razdobljem prije pandemije.
  • Za učitelje i nastavnike najznačajniji izvori stresa u poslu su: preopterećenost administrativnim obvezama, osjećaj odgovornosti za uspjeh učenika i dodatni poslovi zbog odsustva učenika/nastavnika.
  • Učitelji u osnovnim školama u većoj mjeri kao značajne izvore stresa ističu rješavanje briga ili prigovora roditelja ili skrbnika, održavanje razredne discipline i prilagođavanje nastave učenicima s posebnim potrebama.
  • Većinu učitelja i nastavnika (67,0%) zabrinjava ekonomska neizvjesnost.
  • Učitelji i nastavnici doživljavaju svoj društveni status u Republici Hrvatskoj izrazito nepovoljnim.
  • Gotovo svi (95,8%) izjavljuju da političari ne cijene njihove stavove te da ne mogu utjecati na obrazovnu politiku (88,8%).
  • Istraživanje učeničke perspektive s 8419 učenika završnih razreda srednjih škola pokazuje da se 60,5% učenika slaže s tvrdnjom da su „Nastavnici nedovoljno cijenjeni u Hrvatskoj“. Najvišu razinu slaganja s tvrdnjom daju najuspješniji učenici.

Nizak društveni status učiteljske profesije predstavlja ozbiljan izazov za Hrvatsku jer će se i dalje negativno odražavati na one koji trenutno rade u sustavu odgoja i obrazovanja, ali i za privlačenje kompetentnih mladih ljudi za rad u školi.