Lista obavijesti

Studija o potrebama za obrazovanjem i zapošljavanjem u ranom i predškolskom odgoju i obrazovanju

Objavljeno: 14.11.2023.

Na stranicama Ministarstva znanosti i obrazovanja objavljena je studija „Ažurirana procjena kvantitativnih potreba za obrazovanjem i zapošljavanjem odgojitelja u sustavu ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja“, koju je 2021. godine izradio dr. sc. Teo Matković iz Centra za istraživanje i razvoj obrazovanja (CIRO).

Za ostvarivanje cilja sudjelovanja 96% djece vrtićke dobi u ranom i predškolskom odgoju i obrazovanju, sukladno Nacionalnom planu oporavka i otpornosti te Nacionalnoj razvojnoj strategiji RH do 2030, nužno je osigurati dostatan broj zaposlenika u sustavu. Ovom je studijom procijenjeno da je uz nastavak širenja uključenosti u jasličke programe i zamjenu radnica koje odlaze u mirovinu, te uz zadržavanje zatečenih standarda, u razdoblju od 2021. do 2030. godine potrebno zaposliti 7002 nova odgojitelja u sustavu. Podaci objavljeni nakon izrade studije ukazuju da je broj odgojitelja u vrtićima između 2020./21. i 2022./23 povećan sa 13694 na 15159, odnosno za rekordnih 1465, što je izuzetno blizu najambicioznijem modeliranom scenariju ekspanzije.

Slijedom toga, proteklih godina broj nezaposlenih odgojitelja rekordno je nizak, a potražnja rekordno visoka, te se od svibnja 2021. do svibnja 2023. broj nezaposlenih odgojitelja dodatno smanjio sa 243 na 159. Iz perspektive osiguranja kapaciteta, temeljem broja upisa i upisnih mjesta, završnosti te postojećeg priljeva osoba s kvalifikacijama iz inozemstva, kao i utvrđenih obrazaca osipanja uslijed emigracije, umirovljenja i zapošljavanja odgojitelja izvan struke, studija konstatira kako je postojeći broj i struktura studijskih kapaciteta neadekvatan za kvalitetno ispunjavanje ove ambicije. Jedino trajno i kvalitetno rješenje ovog izazova predstavlja povećanje redovnih kvota inicijalnog visokog obrazovanja u programima Ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja, ali u tri godine od izrade studije, odnosno između upisne godine 2020./21. i 2023./24. upisne su se kvote na svim visokim učilištima povećale tek za 10 upisnih mjesta, odnosno sa 930 na 940. Štoviše, i dalje je čak polovica upisnih mjesta (470) osigurana za plaćene izvanredne studije, koji privlače bitno manji interes i sve češće ostaju nepopunjeni. Izostankom povećanja kapaciteta redovnih studija u protekle dvije godine propuštena je  prilika za povećanim priljevom odgojitelja na tržište rada barem do 2027. godine, a time otežana i daljnja kvalitetna ekspanzija sustava, koja se sve više oslanja na provizorna rješenja.