Lista obavijesti

Anamaria Klasić sudjelovala je na okruglom stolu „Izazovi fokus grupa iz perspektive početnika i iskusnih istraživača“

Objavljeno: 10.06.2024.

Asistentica Anamaria Klasić sudjelovala je u petak, 7. lipnja 2024. godine, na okruglom stolu o temi „Izazovi fokus grupa iz perspektive početnika i iskusnih istraživača“ održanom na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Okrugli stol održan je u sklopu Metodološke škole “Izazovi primjene i analize fokus grupa u društvenim znanostima”, u organizaciji projekta Sense AGENDa pri Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu (voditeljica dr. sc. Tanja Vučković Juroš) i Sekcije za kvalitativne metode istraživanja pri Hrvatskom sociološkom društvu.

Uz dvoje iskusnih istraživača i još jednu istraživačicu početnicu naša je asistentica dijelila iskustva provođenja fokus grupa za potrebe svog doktorskog istraživanja, a u sklopu bilateralnog HRZZ projekta „Kvaliteta života u stambenim naseljima iz socijalističkog i postsocijalističkog razdoblja: komparativna analiza između Slovenije i Hrvatske“ (mentorica i voditeljica projekta dr. sc. Anđelina Svirčić Gotovac).