Ljudi

Zrinka Ristić Dedić

Viša znanstvena suradnica

  • Matični broj iz upisa znanstvenika: 264042
  • Naziv radnog mjesta: Viša znanstvena suradnica
  • Područje rada: obrazovne znanosti, psihologija

Kvalifikacije, znanstveno napredovanje i obrazovanje

2018.

Viša znanstvena suradnica

2013.

Znanstvena suradnica u Institutu za društvena istraživanja u Zagrebu

2011.

Znanstvena suradnica (interdisciplinarno područje obrazovnih znanosti)

2010.

Viša asistentica

2003.

Znanstvena novakinja – asistentica

2010.

Doktorica znanosti u polju psihologije (Odsjek za psihologiju, Filozofski fakultet, Sveučilište u Zagrebu)

1997.

Prof. psihologije (Odsjek za psihologiju, Filozofski fakultet, Sveučilište u Zagrebu)

Istraživački projekti

2021. – danas

Promjene u organizaciji procesa odgoja i obrazovanja uzrokovane COVID-19 pandemijom: učinci na obrazovna iskustva, dobrobit i aspiracije učenika u Republici Hrvatskoj - EWAchange (Hrvatska zaklada za znanost)

2020. – 2021.

Nacionalno praćenje učinaka pandemije bolesti COVID-19 na sustav odgoja i obrazovanja Republike Hrvatske (Ministarstvo znanosti i obrazovanja)

2019. – 2020.

Obrazovne aspiracije učenika u prijelaznim razdobljima hrvatskog osnovnoškolskog obrazovanja: priroda, odrednice i promjene (COBRAS) – nastavak praćenja u 2019. i 2020. (IDIZ)

2016. – 2019.

Obrazovne aspiracije učenika u prijelaznim razdobljima hrvatskog osnovnoškolskog obrazovanja: priroda, odrednice i promjene (COBRAS) (Hrvatska zaklada za znanost)

2017. – 2018.

Analiza stanja i potreba u srednjoškolskom odgoju i obrazovanju vezanih uz informiranje o visokoškolskim izborima i postupcima upisa na studijske programe preko Nacionalnog informacijskog sustava prijava na visoka učilišta (NISpVU) (Agencija za znanost i visoko obrazovanje)

2015. – 2016.

Istraživanje razvijenosti kompetencije ‘učiti kako učiti’ kod učenika Zagrebačke, Krapinsko-Zagorske, Varaždinske i Međimurske županije (Županijska stručna vijeća pedagoga osnovnih škola Zagrebačke, Krapinsko-Zagorske, Varaždinske i Međimurske županije)

2014. – 2015.

Istraživanje razvijenosti kompetencije ‘učiti kako učiti’ kod učenika 4. i 7. razreda osnovnih škola Grada Zagreba (Županijsko stručno vijeće pedagoga osnovnih škola Grada Zagreba)
 

2013. – 2015.

Regionalna potpora inkluzivnom obrazovanju (Vijeće Europe, London School of Economics)

2013.

Usvajanje bioloških koncepata tijekom osnovnoškolskog i srednjoškolskog obrazovanja (IDIZ, PMF, AZOO)

2011. – 2013.

Analiza upisa na studijske programe visokoškolskih i ustanova u Republici Hrvatskoj na osnovu rezultata državne mature provedene u školskim godinama 2009./10. – 2012./13. (Agencija za znanost i visoko obrazovanje)

2010. – 2013.

Analiza sadržaja ispita i rezultata pristupnika na ispitima državne mature iz Matematike 2009./10. – 2011./12. (Nacionalni centar za vanjsko vrednovanje obrazovanja)

2011.

Razvoj instrumenata za vrednovanje školske nastave (Agencija za odgoj i obrazovanje)

2010. – 2011.

Analiza sadržaja ispita i rezultata pristupnika na ispitima državne mature iz Biologije, Kemije i Fizike 2009./10. (Nacionalni centar za vanjsko vrednovanje obrazovanja)

2010. – 2011.

Istraživanje uvjeta, načina i postupaka izricanja negativnih pedagoških mjera i procjene njihove učinkovitosti iz perspektive učenika i djelatnika osnovnih škola u Republici Hrvatskoj (Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta)

2010. – 2011.

Stvaranje analitičke podloge za izradu i zagovaranje uključivanja kurikuluma mirovnog obrazovanja u sustav formalnog obrazovanja u Republici Hrvatskoj (Centar za mirovne studije)

2010.

Analiza zaključnih ocjena učenika osnovnih škola u Republici Hrvatskoj (Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta)

2009.

Usklađenost nekih pokazatelja kvalitete obrazovanja u osnovnim školama Republike Hrvatske s Državnim pedagoškim standardima i usporednim vrijednostima u europskim zemljama (Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta)

2009.

Analiza neopravdanog izostajanja učenika osnovnih škola Republike Hrvatske (Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta)

2008. – 2013.

Ujednačavanje i podizanje kvalitete hrvatskog osnovnoškolskog obrazovanja

2008. – 2010.

Private Tutoring Phenomenon: Developing Policy Options (Network of Educational Policy Centers)

2007. – 2008.

Samovrednovanje škola – Prva iskustva osnovnih škola (Agencija za odgoj i obrazovanje)

2006. – 2013.

Evaluacija akcije Gradovi – prijatelji djece iz perspektive djece (Savez društava Naša djeca)

2006. – 2009.

International Social Survey Programme (ISSP)

2006. – 2007.

Korištenje rezultata nacionalnih ispita za samovrednovanje škola: Prilog unapređivanju kvalitete obrazovanja u Hrvatskoj (Nacionalni centar za vanjsko vrednovanje obrazovanja)

2006. – 2007.

Razvoj metodologije za vrednovanje rada dječjih vrtića – prilog osiguravanju kvalitete predškolskog odgoja (IDIZ)

2006. – 2007.

Ključne kompetencije ‘učiti kako učiti’ i  ‘poduzetništvo’ u osnovnom školstvu Republike Hrvatske (European Training Foundation)

2004. – 2007.

Praćenje pojave privatnih instrukcija u srednjoškolskom obrazovanju (Open Society Institute– Education Support Programme)

2004. – 2007.

Uvođenje državne mature u hrvatski školski sustav (Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta)

2003. – 2005.

Analiza uvjeta za uvođenje državne mature u hrvatski školski sustav (Ministarstvo znanosti i tehnologije)

2002. – 2005.

Samovrednovanje škola u funkciji unapređivanja kvalitete odgoja i obrazovanja (Ministarstvo znanosti i tehnologije)

Odabrana bibliografija

Autorske knjige

Jokić, B., Ristić Dedić, Z., Erceg, I., Košutić, I., Kuterovac Jagodić, G., Marušić, I., Matić Bojić, J. i Šabić, J. (2019). Obrazovanje kao cilj, želja i nada. Završno izvješće znanstveno-istraživačkog projekta Obrazovne aspiracije učenika u prijelaznim razdobljima hrvatskog osnovnoškolskog obrazovanja: priroda, odrednice i promjene (COBRAS). Zagreb: Institut za društvena istraživanja u Zagrebu. ISBN 978-953-6218-82-0

Jokić, B. i Ristić Dedić, Z. (2018). Cjelovita kurikularna reforma: Izvorne ideje i procesi. Zagreb: Friedrich Ebert Stiftung. ISBN 978-953-7043-78-0

Jokić, B. i Ristić Dedić, Z. (2018). Metodološki priručnik za izradu kurikuluma: područja kurikuluma, međupredmetne teme, predmeti. Zagreb: Institut za društvena istraživanja u Zagrebu. ISBN 978-953-8218-80-6

Jokić, B. i Ristić Dedić, Z. (2014). Postati student u Hrvatskoj. Zagreb: Agencija za znanost i visoko obrazovanje. ISBN 978–953–7584–10-8

Bezinović, P., Marušić, I. & Ristić Dedić, Z. (2012). Opažanje i unapređivanje školske nastave [Classroom Observation and Improvement of School Teaching]. Zagreb: Agencija za odgoj i obrazovanje i Institut za društvena istraživanja.

Ristić Dedić, Z. Jokić, B. & Šabić, J. (2011). Analiza sadržaja i rezultata ispita državne mature iz biologije. [Analysis of Content and Results of State Matura Exam in Biology]. Zagreb: Nacionalni centar za vanjsko vrednovanje obrazovanja i Institut za društvena istraživanja.

Jokić, B., Ristić Dedić, Z. & Šabić, J. (2011). Analiza sadržaja i rezultata ispita državne mature iz fizike. [Analysis of Content and Results of State Matura Exam in Physics]. Zagreb: Nacionalni centar za vanjsko vrednovanje obrazovanja i Institut za društvena istraživanja.

Jokić, B. & Ristić Dedić, Z (2007). U sjeni: privatne instrukcije u obrazovanju Republike Hrvatske. Zagreb: Institut za društvena istraživanja.

Uredničke knjige

Ristić Dedić, Z. i B. Jokić (ur.), (2019). Što nakon srednje? Želje, planovi i stavovi hrvatskih srednjoškolaca. Zagreb: Agencija za znanost i visoko obrazovanje.

Poglavlja u knjigama

Ristić Dedić, Z. (2019). Metakognitivni aspekti samoregulacije učenja. U: V.Vizek Vidović i I.Marušić (ur.), Kompetencija Učiti kako učiti – teorijske osnove i istraživanja u hrvatskom kontekstu (str. 89-110). Zagreb: Institut za društvena istraživanja u Zagrebu.

Ristić Dedić, Z. (2019). Pristupi mjerenju samoregulacije učenja. U: V.Vizek Vidović i I.Marušić (ur.), Kompetencija Učiti kako učiti – teorijske osnove i istraživanja u hrvatskom kontekstu (str. 153-165). Zagreb: Institut za društvena istraživanja u Zagrebu.

Jokić, B. i Ristić Dedić, Z. (2019). Vrijedi li učiti (u Hrvatskoj) – učenička perspektiva instrumentalnosti obrazovanja i Hrvatske kao okružja za učenje i obrazovanje. U: V.Vizek Vidović i I.Marušić (ur.), Kompetencija Učiti kako učiti – teorijske osnove i istraživanja u hrvatskom kontekstu (str. 221-236). Zagreb: Institut za društvena istraživanja u Zagrebu.

Jokić, B. i Ristić Dedić, Z. (2018). Celovita kurikularna reforma na hrvaškem. U: S. Gaber i V. Tašner (Ur.), Misliti socijalne inovacije (str. 287-293). Ljubljana: Pedagoška fakulteta Univerze v Ljubljani. ISBN 978-961-253-236-9

Jokić, B., Soldo, A. & Ristić Dedić, Z. (2013). Private Tutoring and Social Equity in Croatia and Bosnia & Herzegovina: A Comparative Qualitative Study. U: M. Bray, A.E. Malawi & R. Sultana (ur.), Private Tutoring across the Mediterranean: Power Dynamics and Implications for Learning and Equity (p. 11-27). Rotterdam: Sense Publishers and Euro-Mediterannean Centre for Educational Research. ISBN 978-94-6209-235-8 meko izdanje, ISBN 978-94-6209-236-5 tvrdo izdanje, ISBN 978-94-6209-237-2 e-knjiga

Ristić Dedić, Z. & Jokić, B. (2013). Equity issues related to the use of private tutoring services. In: B. Jokić (Ed.), Emerging from the Shadow: A Comparative Qualitative Exploration of Private Tutoring in Eurasia (pp. 265-301). Zagreb: Network of Education Policy Centers (NEPC).

Ristić Dedić, Z., Jokić, B. & Kazimzade, E. (2013). Wider societal sphere and the decision concerning the use of private tutoring. In: B. Jokić (Ed.), Emerging from the Shadow: A Comparative Qualitative Exploration of Private Tutoring in Eurasia (pp. 239-263). Zagreb: Network of Education Policy Centers (NEPC).

Jokić, B. & Ristić Dedić, Z. (2013). Conceptual framework of the decision concerning the use of private tutoring services. In: B. Jokić (Ed.), Emerging from the Shadow: A Comparative Qualitative Exploration of Private Tutoring in Eurasia (pp. 21-32). Zagreb: Network of Education Policy Centers (NEPC).

Jokić, B., Soldo, A. & Ristić Dedić, Z. (2013). Private Tutoring and Social Equity in Croatia and Bosnia & Herzegovina: A Comparative Qualitative Study. In: M. Bray, A.E. Malawi & R. Sultana (Ed.), Private Tutoring across the Mediterranean: Power Dynamics and Implications for Learning and Equity (pp. 11-27). Rotterdam: Sense Publishers.

Ristić Dedić, Z. (2013). Istraživačko učenje kao sredstvo i cilj prirodoznanstvenog obrazovanja: psihologijska perspektiva. [Inquiry learning as a means and a goal in science education: A Psychological Perspective]. In: D. Milanović, A. Bežen i V. Domović (Ed.), Metodike u suvremenom odgojno-obrazovnom sustavu (pp. 258 – 275). Zagreb: Akademija odgojno-obrazovnih znanosti Hrvatske.

Ristić Dedić, Z., Bezinović, P., Odak, I. & Rister. D. (2010). Analiza prednosti, nedostataka, mogućnosti i zapreka u radu škola. [Analysis of strengths, weaknesses, opportunities and treats in schools functioning]. In: P. Bezinović (Ed.), Samovrednovanje škola: Prva iskustva u osnovnim školama (pp. 97-108).[Self-evaluation of schools: the First Experiences in Primary Schools] Zagreb: Agencija za odgoj i obrazovanje i Institut za društvena istraživanja.

Ristić Dedić, Z., Jokić, B. & Jurko, L. (2006). Private Tutoring in Croatia. In: I. Silova, V. Budiene i M. Bray (Ed.), Education in a Hidden Marketplace: Monitoring of Private Tutoring (pp. 169-191). New York: Open Society Institute.

Radovi u časopisima

Ristić Dedić Z. i Jokić, B. (2021). Changes to Pupils Competence Beliefs in the Visual Arts in Lower Secondary Education: A Longitudinal Perspective. Croatian Education Journal (Hrvatski časopis za odgoj i obrazovanje), Sp.Ed.No.2/2021, 49-65.

Ristić Dedić Z. i Jokić, B. (2021). Croatian pupils' perspectives on remote teaching and learning during the covid-19 pandemic. Društvena istraživanja, 30(2), 227-247.

Ristić Dedić Z. i Jokić, B. (2020) Roditeljske srednjoškolske aspiracije za djecu iz perspektive učenika pri kraju osnovnog obrazovanja. Revija za sociologiju, 50(2), 161-188.

Baketa, N., Ristić Dedić, Z. i Jokić, B. (2020). Jednaki i jednakiji: perspektive ravnatelja o državnoj maturi i mogućnostima ostvarivanja visokoškolskih aspiracija učenika strukovnih i gimnazijskih programa u Hrvatskoj. Revija za sociologiju, 50(2), 223-251.

Ristić Dedić, Z. (2014). Metacognitive Knowledge in Relation to Inquiry Skills and Knowledge Acquisition Within a Computer-Supported Inquiry Learning Environment, Psihologijske teme, 23(1), 115-141.

Jokić, B. & Ristić Dedić, Z. (2010). Razlike u školskom uspjehu učenika trećih i sedmih razreda osnovnih škola u Republici Hrvatskoj s obzirom na spol učenika i obrazovanje roditelja: populacijska perspektiva. [Differences in Educational Attainment of Third and Seventh Grade Pupils in Croatia with Respect to Gender and Parents’ educational Level: A Population Perspective]. Revija za socijalnu politiku, 17(3), 345–362.

Bezinović, P., Marušić, I. & Ristić Dedić, Z. (2010). Razvoj kratke ljestvice učeničkih iskustava s učenjem i nastavom. [Development of the Short Scale of Student Experiences with Learning and Teaching]. Odgojne znanosti, 12(1), 29–44.

Ristić Dedić, Z. (2009). Prikaz metodoloških i analitičkih pristupa u mikrorazvojnim istraživanjima. [Review of Methodological and Analytical Approaches in Microgenetic Researches]. Psihologijske teme, 18(1), 1–20.

Disertacija

Ristić Dedić, Z. (2010). Ispitivanje motivacijskih i metakognitivnih čimbenika procesa istraživačkog učenja u računalno podržanom okruženju. [An Examination of motivational and metacognitive processes in inquiry learning within a computer-supported learning environment]. Zagreb: Odsjek za psihologiju, Filozofski fakultet, Sveučilište u Zagreb.

Bibliografija