Ljudi

Teo Matković

Viši znanstveni suradnik

  • Matični broj iz upisa znanstvenika: 263434
  • Naziv radnog mjesta: Viši znanstveni suradnik
  • Područje rada: obrazovanje, tržište rada, karijerne tranzicije, društvene nejednakosti, socijalne politike, evaluacije učinka

Kvalifikacije, znanstveno napredovanje i obrazovanje

2018.

Viši znanstveni suradnik (socijalne djelatnosti)

2017.

Viši znanstveni suradnik (sociologija)

2012. – 2018.

Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu, docent pri katedri za socijalnu politiku

2011.

Znanstveni suradnik (socijalne djelatnosti)

2011.

Doktorat znanosti iz socijalne politike, Sveučilište u Zagrebu. Disertacija “Obrasci tranzicije iz obrazovnog sustava u svijet rada u Hrvatskoj”

2004. – 2011.

Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu, asistent pri katedri za socijalnu politiku

2004.

Magisterij znanosti iz sociologije, Nuffield college, University of Oxford. Magistarski rad “Different Ways of Being One’ s Own Boss: Patterns of Self-Employment in Croatia”

2002.

Sveučilišni studij sociologije, Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu

Istraživački projekti

2021. - 2023.

Promjene u organizaciji procesa odgoja i obrazovanja uzrokovane COVID-19 pandemijom: učinci na obrazovna iskustva, dobrobit i aspiracije učenika u Republici Hrvatskoj (EWACHANGE)

2021. - 2022.

Raspoloživost srednjoškolskih programa u Hrvatskoj 2013.-2021. (RASPUH): demografija, upisi, kapaciteti, potražnja, interes, intervencije i projekcije

2021.

Ažurirana procjena kvantitativnih potreba za obrazovanjem i zapošljavanjem odgajatelja u sustavu ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja za potrebe projekta (MZO)

2021.

Procjena institucionalnih i strukturnih odrednica prijave i uspjeha na državnoj maturi

2020. - 2023.

Tematska mreža Cjeloživotno obrazovanje dostupno svima (TEMCO) (ESF)

2020. - 2022.

Otpornost hrvatskog društva uslijed COVID-19 pandemije (SOCRES)

2020. - 2022.

Rad po mjeri čovjeka (ESF)

2019. - 2021.

Quality improvement and breaks in time series exercise for the LFS in view of the entry into force of the new IESS regulation Croatia (DZS)

2019.

A study on financing and governance in pre-primary education (UNICEF)

2018. – 2019.

Analize zaposlenosti i plaća kroz administrativne mikropodatake DZS u okviru projekta „Doprinos tripartitnom socijalnom dijalogu – perspektive tržišta rada“ (ESF)

2018. – 2020.

Istraživanje uvjeta rada u predškolskom obrazovanju u okviru projekta „Unapređenje kvalitete socijalnog dijaloga kroz razvoj i jačanje administrativnih i stručnih kapaciteta“ (ESF)

2018. – 2019.

Jobs and inclusion in Slavonia, Baranja and Srijem (Svjetska banka)

2018. – 2019.

Nacionalna dionica pilota Eurograduate istraživanja (Eurograduate konzorcij, DG EAC)

2018.

Croatia NDS RAS – Education and Skills Note (Svjetska banka)

2018.

Analitička podloga za odabir prioritetnih zanimanja u strukovnom obrazovanju u okviru projekta “Modernizacija sustava strukovnog obrazovanja i osposobljavanja” (ESF, ASOO)

2017. – 2018.

Analiza dostupnosti, kapaciteta i financiranja sustava ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja (MDOMSP)

2015. – 2016.

Vanjska evaluacija mjera aktivne politike tržišta rada 2010.-2013. (HZZ, IPA)

2015. – 2016.

Daljnji razvoj standarda zanimanja (HZZ, ESF)

2014. – 2015.

Anketa poslodavaca HZZ-a (HZZ)

2013. – 2016.

Razvoj analitičkog modela i pilotno uvođenje Statistički asistiranog profiliranja nezaposlenih u procese HZZ-a u okviru projekta „Modernizacija sustava socijalne skrbi u Republici Hrvatskoj“ (Svjetska banka, HZZ, MSPM)

2013. – 2014.

Uparivanje podataka iz javnih registara u svrhu Analize zapošljivosti studenata koji su završili studij na veleučilištima i visokim školama u razdoblju od 2008. do 2013. godine (MZO, HZZ, HZMO)

2012. – 2014.

Projekt potpore za razvoj nacionalnih arhiva istraživačkih podataka u društvenim znanostima (SERSCIDA, FPVII potprogram Capacities, aktivnost Science in Society)

2012. – 2013.

Mapiranje politika i praksi socijalne inkluzije i socijalne kohezije u strukovnom obrazovanju (LSEE/European Training Foundation)

2012. – 2013.

Sveučilišno obrazovanje i tržište rada: istraživanje o karijerama i zapošljivosti osoba koje su diplomirale pri Pravnom fakultetu (Sveučilišni razvojni program “Izvrsno”)

2011. – 2012.

Adjustments in the public sector: Scope, effects and policy issues (ILO/EK)

2011.

Ishodi na tržištu rada i prelazak u visoko obrazovanje za osobe koje su završile strukovno obrazovanje. Sektorski profili u okviru IPA4 projekta „Strengthening institutional framework for the development of the VET occupational standards & curricula“

2011.

Evaluacija mjera Aktivne politike zapošljavanja koje je HZZ provodio 2009. i 2010. godine primjenom metode uparivanja. (HZZ)

2010.

Nacionalna dionica EUROSTUDENT IV istraživanja (Eurostudent konzorcij/MZOS)

2009. – 2010.

Social Impact Analysis and Response to the Effects of Economic Crisis (UNDP i Svjetska banka)

2008. – 2010.

Educational Systems and Labour Markets in Central and Eastern Europe (Mannheimer Zentrum für Europäische Sozialforschung /Volkswagen foundation)

2007. – 2009.

Istraživanje o mladima u nepovoljnom položaju (koji ispadaju iz obrazovnog sustava i imaju teškoće pri prelasku iz obrazovanja u svijet rada) u okviru Zajedničkog memoranduma o socijalnom uključivanju Republike Hrvatske (MZSS)

2007. – 2008.

European Quality of Life Survey (EQLS) za Hrvatsku (UNDP)

2006.

Komparativna studija tržišta rada i sustava strukovnog obrazovanja i osposobljavanja u Republici Hrvatskoj (ASO, CARDS 2002)

Odabrana bibliografija

.

Bibliografija